πŸ”΄ HONGKONG SABTU

Comments

 1. JKcML’l9)
  JKiMB’l1)
  JEaMB’l5)
  JAa+EcML’l9)
  JAb+Ai’l9

  4266=LEMAH JUMLAH 4 * 2 * 7 * 8 * 0
  7984=LEMAH JUMLAH 6 * 7 * 0 * 4 * 0
  4981=LEMAH JUMLAH 8 * 1 * 2 * 3 * 2
  4927=LEMAH JUMLAH 2 * 3 * 6 * 1 * 5
  2107=LEMAH JUMLAH 2 * 5 * 6 * 1 * 0
  2989=LEMAH JUMLAH 4 * 4 * 8 * 5 * 6
  6979=LEMAH JUMLAH 0 * 7 * 8 * 0 * 1
  8509=LEMAH JUMLAH 2 * 6 * 8 * 4 * 5
  2734=LEMAH JUMLAH 3 * 3 * 0 * 7 * 2
  2808=LEMAH JUMLAH 0 * 1 * 5 * 7 * 8
  6883=LEMAH JUMLAH 7 * 1 * 4 * 3 * 5
  3256=LEMAH JUMLAH 0 * 7 * 7 * 5 * 0
  9024=LEMAH JUMLAH 2 * 9 * 0 * 7 * 4
  2646=LEMAH JUMLAH 1 * 1 * 7 * 1 * 1
  5026=LEMAH JUMLAH 4 * 2 * 7 * 2 * 7
  6221=LEMAH JUMLAH 6 * 9 * 2 * 5 * 3
  2426=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 7 * 1 * 7
  8523=LEMAH JUMLAH 4 * 9 * 4 * 7 * 3
  5428=LEMAH JUMLAH 4 * 1 * 5 * 4 * 4
  0308=LEMAH JUMLAH 4 * 5 * 5 * 7 * 7
  0289=LEMAH JUMLAH 4 * 7 * 8 * 2 * 8
  1528=LEMAH JUMLAH 0 * 6 * 5 * 3 * 1
  4389=LEMAH JUMLAH 2 * 7 * 8 * 0 * 5
  0258=LEMAH JUMLAH 4 * 7 * 5 * 2 * 0
  8666=LEMAH JUMLAH 2 * 7 * 7 * 4 * 1
  4959=LEMAH JUMLAH 1 * 7 * 8 * 6 * 6
  8604=LEMAH JUMLAH 8 * 7 * 0 * 7 * 8
  5596=LEMAH JUMLAH 1 * 9 * 7 * 1 * 7
  4340=LEMAH JUMLAH 0 * 1 * 3 * 1 * 4
  7580=LEMAH JUMLAH 5 * 7 * 3 * 6 * 4
  9536=LEMAH JUMLAH 6 * 1 * 7 * 0 * 1
  8585=LEMAH JUMLAH 2 * 5 * 9 * 8 * 8
  3866=LEMAH JUMLAH 7 * 3 * 7 * 2 * 6
  1163=LEMAH JUMLAH 2 * 5 * 4 * 2 * 6
  4680=LEMAH JUMLAH 8 * 9 * 3 * 3 * 8
  8261=LEMAH JUMLAH 8 * 4 * 2 * 6 * 8
  2559=LEMAH JUMLAH 2 * 6 * 8 * 2 * 2
  2030=LEMAH JUMLAH 8 * 1 * 3 * 1 * 8
  0297=LEMAH JUMLAH 1 * 0 * 6 * 5 * 1
  9134=LEMAH JUMLAH 7 * 1 * 0 * 0 * 7
  8341=LEMAH JUMLAH 5 * 3 * 2 * 2 * 2
  4436=LEMAH JUMLAH 7 * 3 * 7 * 1 * 8
  9490=LEMAH JUMLAH 6 * 1 * 3 * 8 * 7
  0663=LEMAH JUMLAH 7 * 3 * 4 * 8 * 7
  6655=LEMAH JUMLAH 5 * 5 * 9 * 6 * 1
  9266=LEMAH JUMLAH 8 * 0 * 7 * 7 * 7
  6881=LEMAH JUMLAH 1 * 4 * 2 * 7 * 8
  2741=LEMAH JUMLAH 8 * 0 * 2 * 1 * 5
  9131=LEMAH JUMLAH 2 * 6 * 2 * 8 * 0
  9145=LEMAH JUMLAH 6 * 0 * 9 * 8 * 3
  0634=LEMAH JUMLAH 7 * 4 * 0 * 9 * 8
  3364=LEMAH JUMLAH 6 * 3 * 0 * 4 * 9
  5477=LEMAH JUMLAH 7 * 5 * 6 * 2 * 8
  4884=LEMAH JUMLAH 8 * 3 * 0 * 1 * 4
  1816=LEMAH JUMLAH 3 * 1 * 7 * 4 * 0
  1060=LEMAH JUMLAH 2 * 6 * 3 * 7 * 2
  9162=LEMAH JUMLAH 9 * 0 * 1 * 8 * 0
  4476=LEMAH JUMLAH 8 * 6 * 7 * 4 * 8
  6782=LEMAH JUMLAH 8 * 0 * 1 * 1 * 3
  6979=LEMAH JUMLAH 3 * 3 * 8 * 5 * 8
  6928=LEMAH JUMLAH 2 * 2 * 5 * 1 * 1
  8242=LEMAH JUMLAH 3 * 1 * 1 * 4 * 0
  2942=LEMAH JUMLAH 4 * 8 * 1 * 4 * 8
  7566=LEMAH JUMLAH 6 * 3 * 7 * 2 * 2
  0199=LEMAH JUMLAH 6 * 3 * 8 * 4 * 6
  1052=LEMAH JUMLAH 8 * 2 * 1 * 0 * 3
  6233=LEMAH JUMLAH 5 * 1 * 4 * 2 * 6
  6612=LEMAH JUMLAH 1 * 2 * 1 * 1 * 2
  0599=LEMAH JUMLAH 7 * 7 * 8 * 7 * 2
  9514=LEMAH JUMLAH 9 * 6 * 0 * 4 * 7
  9147=LEMAH JUMLAH 5 * 6 * 6 * 5 * 1
  7521=LEMAH JUMLAH 9 * 3 * 2 * 2 * 6
  6546=LEMAH JUMLAH 6 * 4 * 7 * 0 * 6
  5012=LEMAH JUMLAH 4 * 5 * 1 * 4 * 6
  3515=LEMAH JUMLAH 6 * 0 * 9 * 2 * 1
  4531=LEMAH JUMLAH 9 * 8 * 2 * 8 * 8
  1655=LEMAH JUMLAH 9 * 4 * 9 * 2 * 3
  3228=LEMAH JUMLAH 7 * 8 * 5 * 2 * 0
  9778=LEMAH JUMLAH 1 * 6 * 5 * 1 * 2
  8971=LEMAH JUMLAH 4 * 7 * 2 * 1 * 6
  0067=LEMAH JUMLAH 3 * 6 * 6 * 2 * 4
  5554=LEMAH JUMLAH 3 * 6 * 0 * 4 * 4
  2308=LEMAH JUMLAH 8 * 8 * 5 * 5 * 7
  0855=LEMAH JUMLAH 1 * 0 * 9 * 6 * 5
  0445=LEMAH JUMLAH 0 * 5 * 9 * 2 * 0

  1. ECiMB+KbML’l1)
   4884=CT GENAP

   1816=CT GENAP
   .
   1060=CT GENAP
   .
   9162=CT GENAP
   .
   4476=CT GENAP
   .
   6782=CT GANJIL
   .
   6979=CT GENAP
   .
   6928=CT GENAP
   .
   8242=CT GENAP
   .
   2942=CT GENAP
   .
   7566=CT GANJIL
   .
   0199=CT GENAP
   .
   1052=CT GANJIL
   .
   6233=CT GENAP
   .
   6612=CT GANJIL
   .
   0599=CT GENAP
   .
   9514=CT GENAP
   .
   9147=CT GENAP
   .
   7521=CT GENAP
   .
   6546=CT GENAP
   .
   5012=CT GANJIL
   .
   3515=CT GANJIL
   .
   4531=CT GANJIL
   .
   1655=CT GENAP
   .
   3228=CT GANJIL
   .
   9778=CT GENAP
   .
   8971=CT GANJIL
   .
   0067=CT GANJIL
   .
   5554=CT GANJIL
   .
   2308=CT GANJIL
   .
   0855=CT GENAP
   .
   0445=CT GANJIL


  2. CeML5+AaMB
   9162= 9160 Ai
   4476= 2457 Ai
   6782= 4679 Ai
   6979= 8031 Ai
   6928= 7946 Ai
   8242= 4679 Ai
   2942= 9160 Ai
   7566= 7946 Ai
   0199= 2457 Ai
   1052= 8031 Ai
   6233= 8031 Ai
   6612= 9160 Ai
   0599= 7946 Ai
   9514= 5724 Ai
   9147= 3582 Ai
   7521= 7946 Ai
   6546= 8031 Ai
   5012= 9160 Ai
   3515= 9160 Ai
   4531= 3582 Ai
   1655= 3582 Ai
   3228= 4679 Ai
   9778= 7946 Ai
   8971= 1308 Ai
   0067= 4679 Ai
   5554= 8031 Ai
   2308= 4679 Twien
   0855= 7946 Ai
   0445= 5724 Ai


  3. REKAP HK SABTU
   Lj 66 LINE
   01*03*04*06*07*08*10*12
   13*15*16*17*19*21*22*24
   25*26*28*30*31*33*34*35
   37*39*40*42*43*44*46*48
   49*51*52*53*55*57*58*60
   61*62*64*66*67*69*70*71
   73*75*76*78*79*80*82*84
   85*87*88*89*91*93*94*96
   97*98
   |
   |
   Ai 5724
   04*07*12*15*17*21*22*24
   25*26*28*34*35*37*40*42
   43*44*46*48*49*51*52*53
   55*57*58*62*64*67*70*71
   73*75*76*78*79*82*84*85
   87*94*97

   |
   |
   CT GANJIL
   07*12*15*17*21*25*34*35
   37*43*49*51*52*53*55*57
   58*67*70*71*73*75*76*78
   79*85*87*94*97

   1. SAi’l1
    SKjML’l2
    SEcML
    SAa+KhML’l7
    SAa+EaML’l1
    2734=LEMAH SELISIH 5 * 9 * 6 * 2 * 0
    2808=LEMAH SELISIH 8 * 1 * 6 * 2 * 6
    6883=LEMAH SELISIH 5 * 5 * 7 * 9 * 6
    3256=LEMAH SELISIH 5 * 5 * 3 * 1 * 4
    9024=LEMAH SELISIH 3 * 7 * 8 * 0 * 8
    2646=LEMAH SELISIH 3 * 3 * 9 * 3 * 3
    5026=LEMAH SELISIH 7 * 5 * 7 * 3 * 6
    6221=LEMAH SELISIH 9 * 6 * 9 * 2 * 7
    2426=LEMAH SELISIH 3 * 3 * 9 * 0 * 3
    8523=LEMAH SELISIH 3 * 0 * 0 * 9 * 8
    5428=LEMAH SELISIH 7 * 3 * 9 * 4 * 9
    0308=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 8 * 2 * 4
    0289=LEMAH SELISIH 0 * 4 * 3 * 4 * 7
    1528=LEMAH SELISIH 3 * 7 * 3 * 3 * 5
    4389=LEMAH SELISIH 6 * 9 * 6 * 6 * 2
    0258=LEMAH SELISIH 7 * 7 * 3 * 2 * 4
    8666=LEMAH SELISIH 3 * 7 * 6 * 1 * 9
    4959=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 3 * 6 * 2
    8604=LEMAH SELISIH 6 * 7 * 9 * 6 * 7
    5596=LEMAH SELISIH 1 * 7 * 6 * 5 * 6
    4340=LEMAH SELISIH 1 * 3 * 7 * 6 * 6
    7580=LEMAH SELISIH 2 * 5 * 9 * 8 * 9
    9536=LEMAH SELISIH 5 * 7 * 1 * 9 * 0
    8585=LEMAH SELISIH 1 * 5 * 1 * 5 * 2
    3866=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 9 * 2 * 4
    1163=LEMAH SELISIH 5 * 1 * 2 * 9 * 0
    4680=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 9 * 8 * 6
    8261=LEMAH SELISIH 6 * 3 * 8 * 3 * 9
    2559=LEMAH SELISIH 5 * 8 * 1 * 2 * 9
    2030=LEMAH SELISIH 8 * 9 * 0 * 8 * 4
    0297=LEMAH SELISIH 0 * 5 * 6 * 0 * 5
    9134=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 1 * 6 * 8
    8341=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 4 * 5 * 9
    4436=LEMAH SELISIH 2 * 1 * 7 * 4 * 5
    9490=LEMAH SELISIH 5 * 1 * 0 * 6 * 2
    0663=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 9 * 9 * 9
    6655=LEMAH SELISIH 3 * 1 * 1 * 2 * 9
    9266=LEMAH SELISIH 3 * 4 * 8 * 3 * 0
    6881=LEMAH SELISIH 1 * 0 * 2 * 2 * 7
    2741=LEMAH SELISIH 0 * 8 * 9 * 6 * 3
    9131=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 0 * 5 * 0
    9145=LEMAH SELISIH 5 * 9 * 0 * 3 * 3
    0634=LEMAH SELISIH 0 * 0 * 0 * 6 * 8
    3364=LEMAH SELISIH 1 * 8 * 2 * 2 * 2
    5477=LEMAH SELISIH 7 * 1 * 7 * 2 * 0
    4884=LEMAH SELISIH 0 * 4 * 7 * 4 * 3
    1816=LEMAH SELISIH 7 * 1 * 4 * 5 * 2
    1060=LEMAH SELISIH 3 * 5 * 7 * 6 * 3
    9162=LEMAH SELISIH 0 * 9 * 9 * 4 * 6
    4476=LEMAH SELISIH 0 * 0 * 1 * 0 * 5
    6782=LEMAH SELISIH 1 * 9 * 5 * 3 * 3
    6979=LEMAH SELISIH 4 * 0 * 9 * 8 * 4
    6928=LEMAH SELISIH 6 * 1 * 5 * 6 * 0
    8242=LEMAH SELISIH 5 * 6 * 6 * 5 * 5
    2942=LEMAH SELISIH 2 * 5 * 3 * 9 * 8
    7566=LEMAH SELISIH 2 * 2 * 5 * 4 * 8
    0199=LEMAH SELISIH 0 * 1 * 5 * 1 * 7
    1052=LEMAH SELISIH 5 * 1 * 9 * 1 * 7
    6233=LEMAH SELISIH 7 * 6 * 6 * 8 * 6
    6612=LEMAH SELISIH 7 * 5 * 5 * 9 * 3
    0599=LEMAH SELISIH 7 * 6 * 8 * 4 * 7
    9514=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 5 * 4 * 8
    9147=LEMAH SELISIH 3 * 9 * 6 * 6 * 5
    7521=LEMAH SELISIH 8 * 9 * 7 * 1 * 8
    6546=LEMAH SELISIH 1 * 1 * 4 * 5 * 7
    5012=LEMAH SELISIH 2 * 8 * 0 * 1 * 2
    3515=LEMAH SELISIH 7 * 4 * 9 * 0 * 6
    4531=LEMAH SELISIH 7 * 0 * 5 * 8 * 5
    1655=LEMAH SELISIH 1 * 2 * 2 * 8 * 4
    3228=LEMAH SELISIH 0 * 8 * 0 * 8 * 7
    9778=LEMAH SELISIH 0 * 2 * 2 * 2 * 4
    8971=LEMAH SELISIH 8 * 9 * 3 * 3 * 9
    0067=LEMAH SELISIH 7 * 7 * 3 * 7 * 5
    5554=LEMAH SELISIH 6 * 9 * 0 * 2 * 4
    2308=LEMAH SELISIH 4 * 2 * 4 * 8 * 6
    0855=LEMAH SELISIH 5 * 2 * 7 * 9 * 3
    0445=LEMAH SELISIH 2 * 0 * 3 * 2 * 3

    |
    |


    TOP HARIAN HK
    ═════════════════════
    07*12*15*17*21*34*37*43
    49*51*67*70*71*73*76*78
    87*94

    ═════════════════════

  4. SABTUAN HK
   ACj+KcML’l1)
   AAdMB-KfML
   2747=AS GENAP VS KECIL
   .
   2326=AS GENAP VS BESAR
   .
   6049=AS GENAP VS BESAR
   .
   8696=AS GENAP VS KECIL
   .
   0996=AS GANJIL VS BESAR
   .
   7395=AS GANJIL VS BESAR
   .
   5080=AS GANJIL VS BESAR
   .
   7984=AS GENAP VS KECIL
   .
   2734=AS GENAP VS BESAR
   .
   6221=AS GENAP VS KECIL
   .
   4389=AS GANJIL VS BESAR
   .
   7580=AS GENAP VS KECIL
   .
   2559=AS GENAP VS KECIL
   .
   0663=AS GENAP VS KECIL
   .
   0634=AS GENAP VS KECIL
   .
   4476=AS GENAP VS KECIL
   .
   0199=AS GANJIL VS BESAR
   .
   7521=AS GANJIL VS BESAR
   .
   9778=AS GANJIL VS KECIL
   __# 13

   1. SABTUAN HK
    CEfiX+CaMB
    CAb-Cc’l5

    2747=COP GANJIL VS KECIL
    .
    2326=COP GENAP VS KECIL
    .
    6049=COP GENAP VS BESAR
    .
    8696=COP GANJIL VS BESAR
    .
    0996=COP GANJIL VS KECIL
    .
    7395=COP GENAP VS KECIL
    .
    5080=COP GANJIL VS BESAR
    .
    7984=COP GANJIL VS BESAR
    .
    2734=COP GENAP VS KECIL
    .
    6221=COP GANJIL VS KECIL
    .
    4389=COP GANJIL VS BESAR
    .
    7580=COP GANJIL VS BESAR
    .
    2559=COP GENAP VS BESAR
    .
    0663=COP GENAP VS BESAR
    .
    0634=COP GENAP VS KECIL
    .
    4476=COP GANJIL VS KECIL
    .
    0199=COP GANJIL VS BESAR
    .
    7521=COP GENAP VS BESAR
    .
    9778=COP GANJIL VS KECIL
    __#13

  5. SABTUAN HK
   KCjML+EcML
   KAdML-EeML’l5)

   2747=KEPALA GENAP VS KECIL
   .
   2326=KEPALA GANJIL VS KECIL
   .
   6049=KEPALA GANJIL VS BESAR
   .
   8696=KEPALA GANJIL VS BESAR
   .
   0996=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   7395=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   5080=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   7984=KEPALA GANJIL VS KECIL
   .
   2734=KEPALA GENAP VS KECIL
   .
   6221=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   4389=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   7580=KEPALA GANJIL VS BESAR
   .
   2559=KEPALA GENAP VS BESAR
   .
   0663=KEPALA GANJIL VS KECIL
   .
   0634=KEPALA GANJIL VS BESAR
   .
   4476=KEPALA GANJIL VS BESAR
   .
   0199=KEPALA GENAP VS KECIL
   .
   7521=KEPALA GENAP VS KECIL
   .
   9778=KEPALA GANJIL VS BESAR
   __#579

   1. SABTUAN HK
    EAdML+KeMB
    EAeiX+Kg’l5
    2747=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    2326=EKOR GANJIL VS BESAR
    .
    6049=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    8696=EKOR GENAP VS BESAR
    .
    0996=EKOR GANJIL VS BESAR
    .
    7395=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    5080=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    7984=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    2734=EKOR GANJIL VS KECIL
    .
    6221=EKOR GANJIL VS BESAR
    .
    4389=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    7580=EKOR GANJIL VS BESAR
    .
    2559=EKOR GANJIL VS KECIL
    .
    0663=EKOR GENAP VS KECIL
    .
    0634=EKOR GENAP VS BESAR
    .
    4476=EKOR GANJIL VS BESAR
    .
    0199=EKOR GANJIL VS KECIL
    .
    7521=EKOR GANJIL VS BESAR
    /
    9778=EKOR GANJIL VS BESAR
    __#579
    |
    |


    POLA HK SABTUUAN
    ═══════════════════
    AS 13
    COP 13
    KEPALA 579
    EKOR 579
    ══════════════════
    PILIH SESUAI SELERA

 2. HK SABTU

  1816 = 8136
  1060 = 1469
  9162 = 1469
  4476 = 0358
  6782 = 1469
  6979 = 3681
  6928 = 7025
  8242 = 9247
  2942 = 3681
  7566 = 9247
  0199 = 2570
  1052 = 5803
  6233 = 9247
  6612 = 9247
  0599 = 3681
  9514 = 2570
  9147 = 9247
  7521 = 6914
  6546 = 9247
  5012 = 2570
  1816 = 8136
  1060 = 1469
  9162 = 1469
  4476 = 0358
  6782 = 1469
  6979 = 3681
  6928 = 7025
  8242 = 9247
  2942 = 3681
  7566 = 9247
  0199 = 2570
  1052 = 5803
  6233 = 9247
  6612 = 9247
  0599 = 3681
  9514 = 2570
  9147 = 9247
  7521 = 6914
  6546 = 9247
  5012 = 2570
  3515 = 1469
  4531 = 0358
  1655 = 4792
  3228 = 3681
  9778 = 9247
  8971 = 8136
  0067 = 4792
  5554 = 8136
  2308 = 5803
  0855 = 5803
  0445 = 4792
  ______________
  β€’
  6233 = 124 AI
  β€’
  6612 = 679 AI
  β€’
  0599 = 124 AI
  β€’
  9514 = 780 AI
  β€’
  9147 = 902 AI
  β€’
  7521 = 679 AI
  β€’
  6546 = 902 AI
  β€’
  5012 = 891 AI
  β€’
  3515 = 124 AI
  β€’
  4531 = 457 AI
  β€’
  1655 = 891 AI
  β€’
  3228 = 679 AI
  β€’
  9778 = 457 AI
  β€’
  8971 = 346 AI
  β€’
  0067 = 457 AI
  β€’
  5554 = 780 AI
  β€’
  2308 = 457 AI
  β€’
  0855 = 568 AI
  β€’
  0445 = 457 AI
  β€’
  _____________
  _____________
  #AI 47
  47 VS AIMu bosku
  92 VS 5 BB bosku


  JOS AI 7 BOSKU VS AIMU

  _____________
  β€’
  6782 = 91 CB
  β€’
  6979 = 80 CB
  β€’
  6928 = 80 CB
  β€’
  8242 = 79 CB
  β€’
  2942 = 79 CB
  β€’
  7566 = 80 CB
  β€’
  0199 = 80 CB
  β€’
  1052 = 13 CB
  β€’
  6233 = 46 CB
  β€’
  6612 = 80 CB
  β€’
  0599 = 57 CB
  β€’
  9514 = 91 CB
  β€’
  9147 = 57 CB
  β€’
  7521 = 57 CB
  β€’
  6546 = 02 CB
  β€’
  5012 = 35 CB
  β€’
  3515 = 57 CB
  β€’
  4531 = 13 CB
  β€’
  1655 = 24 CB
  β€’
  3228 = 80 CB
  β€’
  9778 = 46 CB
  β€’
  8971 = 46 CB
  β€’
  0067 = 46 CB
  β€’
  5554 = 80 CB
  β€’
  2308 = 68 CB
  β€’
  0855 = 02 CB
  β€’
  0445 = 79 CB
  β€’

  °°‒‒°°Racik angka terbaik anda
  Bersama prediksi kami ‒‒°°‒‒
  Pencet
  πŸ‘‰ ANGKAPEDIA.COM

 3. Ct HK
  CfML-Eb

  9579 = 3467892
  6808 = 6790125
  6390 = 4578903
  4967 = 6790125
  3342 = 3467892
  1395 = 0134569
  7319 = 2356781
  0139 = 1245670
  0113 = 3467892
  2358 = 5689014
  6667 = 0134569
  3205 = 1245670
  8971 = 5689014
  0896 = 1245670
  6981 = 2356781
  1721 = 8912347
  4937 = 4578903
  4719 = 1245670
  2747 = 6790125
  7455 = 1245670
  7802 = 1245670
  5877 = 4578903
  3967 = 3467892
  0166 = 3467892
  9664 = 1245670
  2326 = 1245670
  9013 = 3467892
  9953 = 3467892
  5677 = 3467892
  7319 = 2356781
  5795 = 1245670
  5416 = 4578903
  6049 = 0134569
  7715 = 0134569
  5062 = 3467892
  1024 = 2356781
  9103 = 3467892
  3177 = 2356781
  2020 = 3467892
  8696 = 1245670
  5170 = 5689014
  4067 = 0134569
  0731 = 7801236
  5790 = 0134569
  5139 = 9023458
  6794 = 9023458
  0996 = 3467892
  1418 = 2356781
  1693 = 4578903
  3377 = 3467892
  6231 = 3467892
  4173 = 5689014
  5429 = 4578903
  7395 = 0134569
  2459 = 3467892
  8477 = 4578903
  1627 = 7801236
  6066 = 0134569
  1571 = 2356781
  6224 = 6790125
  5080 = 3467892
  2866 = 9023458
  6855 = 5689014
  5395 = 3467892
  0622 = 0134569
  0844 = 1245670
  4266 = 1245670
  7984 = 3467892
  4981 = 4578903
  4927 = 8912347
  2107 = 4578903
  2989 = 2356781
  6979 = 3467892
  8509 = 3467892
  2734 = 3467892
  2808 = 4578903
  6883 = 2356781
  3256 = 3467892
  9024 = 4578903
  2646 = 0134569
  5026 = 3467892
  6221 = 3467892
  2426 = 4578903
  8523 = 5689014
  5428 = 6790125
  0308 = 7801236
  0289 = 3467892
  1528 = 2356781
  4389 = 6790125
  0258 = 2356781
  8666 = 0134569
  4959 = 1245670
  8604 = 7801236
  5596 = 4578903
  4340 = 1245670
  7580 = 9023458
  9536 = 6790125
  8585 = 3467892
  3866 = 3467892
  1163 = 2356781
  4680 = 1245670
  8261 = 2356781
  2559 = 1245670
  2030 = 6790125
  0297 = 0134569
  9134 = 2356781
  8341 = 1245670
  4436 = 1245670
  9490 = 5689014
  0663 = 5689014
  6655 = 3467892
  9266 = 3467892
  6881 = 1245670
  2741 = 6790125
  9131 = 8912347
  9145 = 8912347
  0634 = 0134569
  3364 = 1245670
  5477 = 0134569
  4884 = 7801236
  1816 = 4578903
  1060 = 3467892
  9162 = 8912347
  4476 = 5689014
  6782 = 3467892
  6979 = 1245670
  6928 = 8912347
  8242 = 8912347
  2942 = 5689014
  7566 = 2356781
  0199 = 0134569
  1052 = 3467892
  6233 = 3467892
  6612 = 3467892
  0599 = 0134569
  9514 = 9023458
  9147 = 3467892
  7521 = 2356781
  6546 = 8912347
  5012 = 4578903
  3515 = 0134569
  4531 = 5689014
  1655 = 1245670
  3228 = 3467892
  9778 = 7801236
  8971 = 6790125
  0067 = 1245670
  5554 = 2356781
  2308 = 1245670
  0855 = 4578903
  0445 = 1245670

  U.P.S

  TRIMAKASIH ATAS ROOM NYA MASTER

  Silahkan mampir di : DUAANGKA

 4. Prediksi Togel Hongkong Sabtu
  20 Juli 2019
  Kepala Seksi
  β‡’ 0 1 3 5 6 7 8 ⇐
  Ekor Seksi
  β‡’ 0 1 2 4 6 8 9 ⇐
  Angka Main
  β‡’ 0 4 ⇐
  Colok Bebas
  β‡’ 7 ⇐
  Nuklir
  β‡’ 04 54 64 74 ⇐
  Angka Hot
  00 01 02 04 06 08 09
  10 11 12 14 16 18 19
  30 31 32 34 36 38 39
  50 51 52 54 56 58 59
  60 61 62 64 66 68 69
  70 71 72 74 76 78 79
  80 81 82 84 86 88 89
  Jangan Lupa Masuk Ke Kamarku
  β‡’ https://prediksitogelseksi.org ⇐

 5. Prediksi Togel Hongkong Sabtu Hari Ini

  1052 :*2*4*5*6*7*8*9 : e
  6233 :*3*5*6*7*8*9*0 : e
  6612 :*0*2*3*4*5*6*7 : e
  0599 :*4*6*7*8*9*0*1 : e
  9514 :*5*7*8*9*0*1*2 : e
  9147 :*7*9*0*1*2*3*4 : e
  7521 :*0*2*3*4*5*6*7 : e
  6546 :*2*4*5*6*7*8*9 : e
  5012 :*8*0*1*2*3*4*5 : e
  3515 :*5*7*8*9*0*1*2 : e
  4531 :*3*5*6*7*8*9*0 : e
  1655 :*2*4*5*6*7*8*9 : e
  3228 :*4*6*7*8*9*0*1 : e
  9778 :*4*6*7*8*9*0*1 : e
  8971 :*1*3*4*5*6*7*8 : e
  0067 :*1*3*4*5*6*7*8 : e
  5554 :*1*3*4*5*6*7*8 : e
  2308 :*0*2*3*4*5*6*7 : e
  0855 :*1*3*4*5*6*7*8 : e
  0445 :*2*4*5*6*7*8*9
  E Lemah :1*3*0 :

  30 LINE
  21*22*23*24*28*42*43*44*46
  47*48*49*52*54*56*57*58*59
  61*64*66*67*68*69*91*92*93
  94*96*97

  track lengkap dan paito warna
  kunjungi http://rajapaito.net

 6. Ah+EeM5.MB
  9131 ai Β» 5426
  9145 ai Β» 3204
  0634 ai Β» 5426
  3364 ai Β» 7648
  5477 ai Β» 5426
  4884 ai Β» 2193
  1816 ai Β» 9860
  1060 ai Β» 7648
  9162 ai Β» 0971
  4476 ai Β» 7648
  6782 ai Β» 9860
  6979 ai Β» 7648
  6928 ai Β» 1082
  8242 ai Β» 7648
  2942 ai Β» 5426
  7566 ai Β» 2193
  0199 ai Β» 6537
  1052 ai Β» 3204
  6233 ai Β» 3204
  6612 ai Β» 2193
  0599 ai Β» 4315
  9514 ai Β» 4315
  9147 ai Β» 3204
  7521 ai Β» 9860
  6546 ai Β» 1082
  5012 ai Β» 1082
  3515 ai Β» 4315
  4531 ai Β» 5426
  1655 ai Β» 3204
  3228 ai Β» 9860
  9778 ai Β» 1082
  8971 ai Β» 7648
  0067 ai Β» 4315
  5554 ai Β» 7648
  2308 ai Β» 6537
  0855 ai Β» 4315
  0445 ai Β» 6537
  * FULL TREK JITU ADA DI HOME *
  =============================
  KLIK => PREDAKTOR.INFO
  =============================

 7. Prediksi HK Sabtu

  4680 => 012346789 => k
  8261 => 901235678 => k
  2559 => 567891234 => k
  2030 => 234568901 => k
  0297 => 123457890 => k
  9134 => 567891234 => k
  8341 => 012346789 => k
  4436 => 890124567 => k
  9490 => 789013456 => k
  0663 => 789013456 => k
  6655 => 901235678 => k
  9266 => 901235678 => k
  6881 => 567891234 => k
  2741 => 345679012 => k
  9131 => 456780123 => k
  9145 => 012346789 => k
  0634 => 012346789 => k
  3364 => 901235678 => k
  5477 => 890124567 => k
  4884 => 789013456 => k
  1816 => 345679012 => k
  1060 => 345679012 => k
  9162 => 123457890 => k
  4476 => 012346789 => k
  6782 => 789013456 => k
  6979 => 456780123 => k
  6928 => 678902345 => k
  8242 => 678902345 => k
  2942 => 567891234 => k
  7566 => 678902345 => k
  0199 => 234568901 => k
  1052 => 012346789 => k
  6233 => 123457890 => k
  6612 => 567891234 => k
  0599 => 901235678 => k
  9514 => 234568901 => k
  9147 => 234568901 => k
  7521 => 012346789 => k
  6546 => 234568901 => k
  5012 => 234568901 => k
  3515 => 123457890 => k
  4531 => 234568901 => k
  1655 => 234568901 => k
  3228 => 901235678 => k
  9778 => 567891234 => k
  8971 => 456780123 => k
  0067 => 678902345 => k
  5554 => 123457890 => k
  2308 => 234568901 => k
  0855 => 890124567 => k
  0445 => 345679012 => k

  => invesh =>

  11*13*14*15*16*17*19*31*33*34*
  35*37*38*39*41*43*44*46*47*48*
  49*51*53*55*56*57*58*59*61*64*
  65*66*67*68*69*71*73*74*75*76*
  77*78*79*83*84*85*86*87*88*89*
  91*93*94*95*96*97*98*

  Prediksi Sgp, Sd, Hk
  Invest Top Dan Boom
  Full Trek
  Full Key
  Kunjungi => http://tigaprediksi.club/

 8. ANGKA MAIN SABTU
  03456 VS

  Makau : 45
  Bebas : 5
  SHIO : ular

  TOP 2D : 45*54*56

  Cadangan :
  03 04 05 06
  30 34 35
  60 64
  65

  Prediksi Togel Hongkong yang kami berikan tidaklah 100% bisa tembus setiap hari , prediksi togel hari ini adalah rumusan data nomor keluaran dan paito HK.

  Tetap utamakan prediksi sobat sendiri dan buang nomor yang menurut sobat tidak akan hadir pada result pasaran togel Hongkong hari ini. Salam jp.
  http://kantongprediksi.com

 9. Prediksi HK Sabtu

  0199 ^ 890123456^ BBFS 4D 3D 2D

  1052 ^ 234567890^ BBFS 4D 3D 2D

  6233 ^ 890123456^ BBFS 4D 3D 2D

  6612 ^ 456789012^ BBFS 4D 3D 2D

  0599 ^ 789012345^ BBFS 4D 3D 2D

  9514 ^ 012345678^ BBFS 4D 3D 2D

  9147 ^ 012345678^ BBFS 3D 2D

  7521 ^ 890123456^ BBFS 4D 3D 2D

  6546 ^ 567890123^ BBFS 4D 3D 2D

  5012 ^ 345678901^ BBFS 4D 3D 2D

  3515 ^ 901234567^ BBFS 4D 3D 2D

  4531 ^ 890123456^ BBFS 4D 3D 2D

  1655 ^ 678901234^ BBFS 4D 3D 2D

  3228 ^ 567890123^ BBFS 4D 3D 2D

  9778 ^ 456789012^ BBFS 4D 3D 2D

  8971 ^ 901234567^ BBFS 4D 3D 2D

  0067 ^ 901234567^ BBFS 4D 3D 2D

  5554 ^ 678901234^ BBFS 4D 3D 2D

  2308 ^ 890123456^ BBFS 4D 3D 2D

  0855 ^ 345678901^ BBFS 4D 3D 2D

  0445 ^ 123456789^ BBFS 4D 3D 2D

  ^ Inpesh ^

  00*01*03*04*05*06*09*10*12*13*
  14*15*16*18*19*21*22*23*24*25*
  28*30*31*32*33*34*36*39*40*41*
  42*43*45*46*48*49*50*51*52*54*
  55*58*59*60*61*63*64*66*68*69*
  81*82*84*85*86*88*90*91*93*94*
  95*96*99*

  Kunjungi Juga Rumah Kami : http://ngawurprediction.org/

 10. HONGKONG SABTU
  4389
  0258
  8666 =7LK
  4959 =1LK
  8604 =6LK
  5596 =5LK
  4340 =6LK
  7580 =5LK
  9536 =0LK
  8585 =5LK
  3866 =0LK
  1163 =4LK
  4680 =5LK
  8261 =1LK
  2559 =5LK
  2030 =4LK
  0297 =8LK
  9134 =5LK
  9341 =9LK
  4436 =5LK
  9490 =9LK
  0663 =8LK
  6655 =5LK
  9266 =4LK
  6881 =6LK
  2741 =6LK
  9131 =8LK
  9145 =8LK
  0634 =5LK
  3364 =5LK
  5477 =5LK
  4884 =8LK
  1816 =5LK
  1060 =8LK
  9162 =6LK
  4476 =0LK
  6782 =5LK
  6979 =9LK
  6928 =9LK
  8242 =8LK
  2942 =4LK
  7566 =7LK
  0199 =3LK
  1052 =9LK
  6233 =8LK
  6612 =8LK
  0599 =8LK
  9514 =5Lk
  9147 =8Lk
  7521 =9Lk
  6546 =6Lk
  5012 =9Lk
  3515 =6Lk
  4531 =7Lk
  1655 =7Lk
  3228 =1Lk
  9778 =4Lk
  8971 =1Lk
  0067 =7Lk
  5554 =8Lk
  2308 =7Lk
  0855 =6Lk
  0445 =6Lk
  LK 6
  TOP 42 LN INVEST
  00*01*03*04*06*07*10*11*13*14*
  16*17*20*21*23*24*26*27*30*31*
  33*34*36*37*40*41*43*44*46*47*
  50*51*53*54*56*57*90*91*93*94*
  96*97*
  GOOD LUCK
  THANKS ROOM NYA BOS
  FULL TREK DI GUBUK KAMI
  DITUNGGU KUNJUNGAN BALIK NYA DI GUBUK KAMI
  https://bungaaura.com

 11. Prediksi Togel HK Hari Ini Sabtu 20 07 2019
  POLA 4D
  Tarung Dalam 4 Angka : 236789

  POLA 2D Belakang
  2D BELAKANG
  angka Hari ini AM 2D : 3467
  Tardal : 236789
  Angka Ikut Kuat wajib hadir di 2D : 74
  2D Kep: 3467 vs Ekor: 24679 BB

  Cadangan Jaga Kalah
  CB: 7
  Colok Macau: 74

  Line Pilihan Aman :
  32*34*36*37*39*42*44*46*47*49
  62*64*66*67*69*72*74*76*77*79

  Nomor Unggulan :
  72*74*76*77*79

  UTAMAKAN KARYA SENDIRI
  JITUHOKI
  TRIMAKSIH ATAS ROM NYA PARA MASTER

 12. PREDIKSI
  HK Sabtu 20-07-2019

  HARIAN
  Cb, n5, Ind
  2989 ;
  6979 ; 901234.6
  8509 ; 901234.6
  2734 ; 567890.2
  2808 ; 789012.4
  6883 ; 890123.5
  3256 ; 890123.5
  9024 ; 234567.9
  2646 ; 012345.7
  5026 ; 678901.3
  6221 ; 012345.7
  2426 ; 234567.9
  8523 ; 456789.1
  5428 ; 567890.2
  0308 ; 456789.1
  0289 ; 345678.0
  1528 ; 234567.9
  4389 ; 567890.2
  0258 ; 345678.0
  8666 : 234567.9
  4959 ; 678901.3
  8604 ; 901234.6
  5596 ; 678901.3
  4340 ; 567890.2
  7580 ; 345678.0
  9536 ; 567890.2
  8585 ; 567890.2
  3866 ; 567890.2
  1163 ; 890123.5
  4680 ; 123456.8
  8261 ; 678901.3
  2559 ; 234567.9
  2030 ; 567890.2
  0297 ; 012345.7
  9134 ; 234567.9
  8341 ; 123456.8
  4436 ; 345678.0
  9490 ; 456789.1
  0663 ; 456789.1
  6655 ; 678901.3
  9266 ; 678901.3
  6881 ; 234567.9
  2741 ; 890123.5
  9131 ; 789012.4
  9145 ; 123456.8
  0634 ; 123456.8
  3364 ; 678901.3
  5477 ; 345678.0
  4884 ; 456789.1
  1816 ; 890123.5
  1060 ; 890123.5
  9162 ; 012345.7
  4476 ; 123456.8
  6782 ; 456789.1
  6979 ; 789012.4
  6928 ; 901234.6
  8242 ; 901234.6
  2942 ; 234567.9
  7566 ; 901234.6
  0199 ; 567890.2
  1052 ; 123456.8
  6233 ; 012345.7
  6612 ; 234567.9
  0599 ; 678901.3
  9514 ; 567890.2
  9147 ; 567890.2
  7521 ; 123456.8
  6546 ; 567890.2
  5012 ; 567890.2
  3515 ; 012345.7
  4531 ; 567890.2
  1655 ; 567890.2
  3228 ; 678901.3
  9778 ; 234567.9
  8971 ; 789012.4
  0067 ; 901234.6
  5554 ; 012345.7
  2308 ; 567890.2
  0855 ; 345678.0
  0445 ; 890123.5
  Cb, n5, Ind

   

  Ac + Ca (Ind), t5, n1
  3256 ;
  9024 ;
  2646 ; 9012345
  5026 ; 0123456
  6221 ; 2345678
  2426 ; 0123456
  8523 ; 1234567
  5428 ; 7890123
  0308 ; 2345678
  0289 ; 8901234
  1528 ; 5678901
  4389 ; 3456789
  0258 ; 3456789
  8666 : 0123456
  4959 ; 4567890
  8604 ; 9012345
  5596 ; 4567890
  4340 ; 7890123
  7580 ; 0123456
  9536 ; 9012345
  8585 ; 2345678
  3866 ; 8901234
  1163 ; 0123456
  4680 ; 9012345
  8261 ; 3456789
  2559 ; 9012345
  2030 ; 9012345
  0297 ; 4567890
  9134 ; 3456789
  8341 ; 3456789
  4436 ; 4567890
  9490 ; 3456789
  0663 ; 0123456
  6655 ; 6789012
  9266 ; 2345678
  6881 ; 4567890
  2741 ; 7890123
  9131 ; 8901234
  9145 ; 3456789
  0634 ; 6789012
  3364 ; 3456789
  5477 ; 4567890
  4884 ; 1234567
  1816 ; 3456789
  1060 ; 4567890
  9162 ; 2345678
  4476 ; 6789012
  6782 ; 7890123
  6979 ; 3456789
  6928 ; 6789012
  8242 ; 9012345
  2942 ; 6789012
  7566 ; 3456789
  0199 ; 3456789
  1052 ; 8901234
  6233 ; 2345678
  6612 ; 7890123
  0599 ; 1234567
  9514 ; 1234567
  9147 ; 1234567
  7521 ; 4567890
  6546 ; 4567890x
  5012 ; 8901234
  3515 ; 1234567
  4531 ; 0123456
  1655 ; 9012345
  3228 : 7890123
  9778 ; 8901234
  8971 ; 2345678
  0067 ; 0123456
  5554 ; 3456789
  2308 ; 3456789
  0855 ; 3456789
  0445 ; 7890123
  Ac + Ca (Ind), t5, n1

   

  Aa – Ab, +2, Ind, t1, n3.
  3256 ;
  9024 ; 68.01234
  2646 ; 79.12345
  5026 ; 35.78901
  6221 ; 13.56789
  2426 ; 46.89012
  8523 ; 68.01234
  5428 ; 68.01234
  0308 ; 57.90123
  0289 ; 02.45678
  1528 ; 13.56789
  4389 ; 35.78901
  0258 ; 46.89012
  8666 : 80.23456
  4959 ; 46.89012
  8604 ; 46.89012
  5596 ; 35.78901
  4340 ; 13.56789
  7580 ; 35.78901
  9536 ; 79.12345
  8585 ; 13.56789
  3866 ; 57.90123
  1163 ; 24.67890
  4680 ; 35.78901
  8261 ; 46.89012
  2559 ; 68.01234
  2030 ; 02.45678
  0297 ; 24.67890
  9134 ; 91.34567
  8341 ; 13.56789
  4436 ; 46.89012
  9490 ; 57.90123
  0663 ; 91.34567
  6655 ; 68.01234
  9266 ; 35.78901
  6881 ; 35.78901
  2741 ; 46.89012
  9131 ; 79.12345
  9145 ; 02.45678
  0634 ; 91.34567
  3364 ; 35.78901
  5477 ; 24.67890
  4884 ; 13.56789
  1816 ; 35.78901
  1060 ; 02.45678
  9162 ; 80.23456
  4476 ; 57.90123
  6782 ; 24.67890
  6979 ; 02.45678
  6928 ; 02.45678
  8242 ; 24.67890
  2942 ; 68.01234
  7566 ; 57.90123
  0199 ; 79.12345
  1052 ; 35.78901
  6233 ; 57.90123
  6612 ; 02.45678x
  0599 ; 68.01234
  9514 ; 91.34567
  9147 ; 02.45678
  7521 ; 24.67890
  6546 ; 13.56789
  5012 ; 13.56789
  3515 ; 24.67890x
  4531 ; 13.56789
  1655 ; 35.78901
  3228 : 24.67890
  9778 ; 68.01234
  8971 ; 13.56789
  0067 ; 80.23456
  5554 ; 57.90123
  2308 ; 35.78901
  0855 ; 24.67890
  0445 ; 02.45678
  Aa – Ab, +2, Ind, t1, n3.

   

  (Ca + Ab+1), n3, Ind, +2, n1.
  0844 ;
  4266 ; 4567.912
  7984 ; 0123.578
  4981 ; 5678.023
  4927 ; 5678.023
  2107 ; 3456.801
  2989 ; 4567.912
  6979 ; 7890.245
  8509 ; 9012.467
  2734 ; 8901.356
  2808 ; 0123.578
  6883 ; 6789.134
  3256 ; 3456.801
  9024 ; 3456.801
  2646 ; 3456.801
  5026 ; 3456.801
  6221 ; 7890.245
  2426 ; 5678.023
  8523 ; 4567.912
  5428 ; 2345.790
  0308 ; 5678.023
  0289 ; 4567.912
  1528 ; 4567.912
  4389 ; 0123.578
  0258 ; 4567.912
  8666 ; 2345.790
  4959 ; 2345.790
  8604 ; 9012.467
  5596 ; 3456.801
  4340 ; 0123.578
  7580 ; 2345.790
  9536 ; 6789.134
  8585 ; 5678.023
  3866 ; 9012.467
  1163 ; 0123.578
  4680 ; 6789.134
  8261 ; 6789.134
  2559 ; 5678.023
  2030 ; 8901.356
  0297 ; 1234.689
  9134 ; 3456.801
  8341 ; 0123.578
  4436 ; 8901.356
  9490 ; 5678.023
  0663 ; 5678.023
  6655 ; 4567.912
  9266 ; 7890.245
  6881 ; 9012.467
  2741 ; 2345.790
  9131 ; 8901.356
  9145 ; 2345.790
  0634 ; 2345.790
  3364 ; 0123.578
  5477 ; 9012.467
  4884 ; 9012.467
  1816 ; 0123.578
  1060 ; 0123.578
  9162 ; 0123.578
  4476 ; 6789.134
  6782 ; 2345.790
  6979 ; 5678.023
  6928 ; 7890.245
  8242 ; 9012.467
  2942 ; 5678.023
  7566 ; 8901.356
  0199 ; 6789.134x
  1052 ; 3456.801
  6233 ; 7890.245
  6612 ; 9012.467
  0599 ; 7890.245
  9514 ; 6789.134
  9147 ; 6789.134
  7521 ; 9012.467
  6546 ; 3456.801
  5012 ; 2345.790
  3515 ; 4567.912
  4531 ; 0123.578
  1655 ; 7890.245
  3228 : 0123.578
  9778 ; 3456.801
  8971 ; 7890.245
  0067 ; 0123.578
  5554 ; 6789.124
  2308 ; 8901.356
  0855 ; 4567.912
  0445 ; 9012.467
  (Ca + Ab+1), n3, Ind, +2, n1.

   
  0123589
  0123789
  Kress = 012389
   
  0245678
  0124679
  Kress = 02467
   
  AI
  2349
  0123589
  0123789
  0245678
  0124679
  0345789
  0123568
  0246789
  0345679
  0236789
  0134569
  1234567
  1245679
  1234689
  1234569
  1234589
  2345789
   
  80 Line
  00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*
  10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*
  20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*
  30*31*32*33*34*36*37*39*
  40*41*42*43*44*48*49*
  50*51*52*57*59*
  60*61*62*63*68*69*
  70*71*72*73*75*78*79*
  80*81*82*84*86*87*89*
  90*91*92*93*94*95*96*97*98*99*
   
  42 Line
  01*02*04*05*06*07*
  10*17*
  20*23*24*25*29*
  32*34*36*37*
  40*42*43*48*49*
  50*52*57*59*
  60*63*68*69*
  70*71*73*75*79*
  84*86*
  92*94*95*96*97*
   
  28 Line
  02*04*
  17*
  20*23*24*25*29*
  32*34*36*37*
  40*42*43*48*
  52*59*
  63*68*69*
  71*73*
  84*86*
  92*95*96*
   
  Ini hanya sebatas Prediksi, Bukan satu kepastian,
  hanya Sebagai bahan perbandingan saja,
  Prediksi sendiri tetap yang terbaik.
   

  Ada Lomba 20 Line Berhadiah Ratusan Ribu Rupiah
  Dan juga Lomba 80 Line HK Berhadiah Rp.1000.000.

   

  DI : http://www.kimurtala.link/

   

  Terima kasih atas Room’nya ini Bosku….


 13. 7521 β˜† 60 ai

  6546 β˜† 26 ai

  5012 β˜† 71 ai

  3515 β˜† 93 ai

  4531 β˜† 59 ai

  1655 β˜† 26 ai

  3228 β˜† 48 ai

  9778 β˜† 37 ai

  8971 β˜† 60 ai

  0067 β˜† 15 ai

  5554 β˜† 48 ai

  2308 β˜† 37 xx

  0855 β˜† 15 ai

  0445 β˜† 71 ai

  β˜†β˜†β˜†β˜†

  1655 β˜† 38 ai

  3228 β˜† 72 ai

  9778 β˜† 61 ai

  8971 β˜† 16 ai

  0067 β˜† 94 ai

  5554 β˜† 83 ai

  2308 β˜† 50 ai

  0855 β˜† 05 ai

  0445 β˜† 38 ai

  Trimakasih Tempatnya Jangan Lupa Mampir
  Klik »»» http://pncprediksi.com
  ————————————————-
  Trimakasih Boss
  ————————————————-


 14. 9266Β Β«β—‹Β» 5601 ai
  6881Β Β«β—‹Β» 0156 ai
  2741Β Β«β—‹Β» 1267 ai
  9131Β Β«β—‹Β» 8934 ai
  9145Β Β«β—‹Β» 2378 ai
  0634Β Β«β—‹Β» 8934 ai
  3364Β Β«β—‹Β» 6712 ai
  5477Β Β«β—‹Β» 2378 ai
  4884Β Β«β—‹Β» 0156 ai
  1816Β Β«β—‹Β» 0156 ai
  1060Β Β«β—‹Β» 7823 ai
  9162Β Β«β—‹Β» 1267 ai
  4476Β Β«β—‹Β» 1267 ai
  6782Β Β«β—‹Β» 6712 ai
  6979Β Β«β—‹Β» 2378 ai
  6928Β Β«β—‹Β» 4590 ai
  8242Β Β«β—‹Β» 8934 ai
  2942Β Β«β—‹Β» 5601 ai
  7566Β Β«β—‹Β» 4590 ai
  0199Β Β«β—‹Β» 1267 ai
  1052Β Β«β—‹Β» 2378 ai
  6233Β Β«β—‹Β» 1267 ai
  6612Β Β«β—‹Β» 9045 ai
  0599 Β«β—‹Β» 9045 ai
  9514 Β«β—‹Β» 9045 ai
  9147 Β«β—‹Β» 5601 ai
  7521 Β«β—‹Β» 5601 ai
  6546 Β«β—‹Β» 1267 ai
  5012 Β«β—‹Β» 4590 ai
  3515 Β«β—‹Β» 7823 ai
  4531 Β«β—‹Β» 2378 ai t
  1655 Β«β—‹Β» 7823 ai
  3228 Β«β—‹Β» 7823 ai
  9778 Β«β—‹Β» 1267 ai
  8971 Β«β—‹Β» 5601 ai
  0067 Β«β—‹Β» 4590 ai
  5554 Β«β—‹Β» 8934 ai
  2308 Β«β—‹Β» 0156 ai
  0855 Β«β—‹Β» 1267 xx
  0445 Β«β—‹Β» 7823 ai

  =====

  1816 Β«β—‹Β» 4692 ai
  1060 Β«β—‹Β» 8036 ai
  9162 Β«β—‹Β» 4692 ai
  4476 Β«β—‹Β» 6814 ai
  6782 Β«β—‹Β» 7925 ai
  6979 Β«β—‹Β» 6814 ai
  6928 Β«β—‹Β» 7925 ai
  8242 Β«β—‹Β» 2470 ai
  2942 Β«β—‹Β» 4692 ai
  7566 Β«β—‹Β» 1369 ai
  0199 Β«β—‹Β» 3581 ai
  1052 Β«β—‹Β» 3581 ai
  6233 Β«β—‹Β» 6814 ai
  6612 Β«β—‹Β» 9147 ai
  0599 Β«β—‹Β» 6814 ai
  9514 Β«β—‹Β» 4692 ai
  9147 Β«β—‹Β» 6814 ai
  7521 Β«β—‹Β» 3581 xx
  6546 Β«β—‹Β» 6814 ai
  5012 Β«β—‹Β» 5703 ai
  3515 Β«β—‹Β» 3581 ai
  4531 Β«β—‹Β» 7925 ai
  1655 Β«β—‹Β» 4692 ai
  3228 Β«β—‹Β» 3581 ai
  9778 Β«β—‹Β» 1369 ai
  8971 Β«β—‹Β» 4692 ai
  0067 Β«β—‹Β» 5703 ai
  5554 Β«β—‹Β» 2470 ai
  2308 Β«β—‹Β» 3581 ai
  0855 Β«β—‹Β» 4692 ai
  0445 Β«β—‹Β» 8036 ai

  Full Trek Langsung TKP
  Klik »»»»» http://rawarontek.group

 15. HK SABTU 20-07-2019

  AI : 2586

  AK : 2586743

  β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

  Pola Line 2d

  β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

  2x x2

  5x x5

  8x x8

  6x x6

  β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

  25 28 26 27 24 23 BB

  58 56 57 54 53 BB

  86 87 84 83 BB

  67 64 63 BB

  74 73 BB

  43 BB

  Tetap Utamakan Prediksi Anda

  β†’ http://www.zeus4d.club

 16. «« E8.ty+C4(N2) »»
  0599Β πŸ‘‰ 167 Ai
  9514Β πŸ‘‰ 490 Ai
  9147Β πŸ‘‰ 167 Ai
  7521Β πŸ‘‰ 945 Ai
  6546Β πŸ‘‰ 723 Ai
  5012Β πŸ‘‰ 945 Ai
  3515Β πŸ‘‰ 723 Ai
  4531Β πŸ‘‰ 945 Ai
  1655Β πŸ‘‰ 389 Ai
  3228Β πŸ‘‰ 723 Ai
  9778Β πŸ‘‰ 167 Ai
  8971Β πŸ‘‰ 167 Ai
  0067Β πŸ‘‰ 490 Ai
  5554Β πŸ‘‰ 834 Ai
  2308Β πŸ‘‰ 612 🀣
  0855 πŸ‘‰ 056 Ai
  0445 πŸ‘‰ 389 Ai

  ⏭️ πŸ‘‰ http://www.captainprediksi.com πŸ‘ˆ

 17. PREDIKSI TOGEL HONGKONG SABTU INI, 20 JULI 2019
  ANGKA IKUT : 3867
  COLOK BEBAS : 8/6
  ANGKA JADI 2D :
  33*38*36*37*35*32*34*83*88*86*
  87*85*82*84*63*68*66*67*65*62*
  64*73*78*76*77*75*72*74*53*58*
  56*57*55*52*54*23*28*26*27*25*
  22*24*43*48*46*47*45*42*44*
  INI HANYA PREDIKSI
  JANGAN JADI PATOKAN
  JADIKAN PREDIKSI INI SEBAGAI PERBANDINGAN
  http://angkaikut.net

 18. Hongkong

  5477 =458902 aI
  4884 =125679 aI
  1816 =236780 aI
  1060 =125679 aI
  9162 =125679 aI
  4476 =347891 aI
  6782 =236780 aI
  6979 =347891 aI
  6928 =236780 aI
  8242 =458902 aI
  2942 =670124 aI
  7566 =458902 aI
  0199 =236780 aI
  1052 =236780 aI
  6233 =236780 aI
  6612 =458902 aI
  0599 =347891 aI
  9514 =458902 aI
  9147 =236780 aI
  7521 =892346 aI
  6546 =125679 aI
  5012 =458902 aI
  3515 =014568 aI
  4531 =236780 +I
  1655 =125679 aI
  3228 =781236 aI
  9778 =569013 aI
  8971 =892346 aI
  0067 =125679 aI
  5553 =347891 aI
  2308 =347891 +I
  0855 =670124 aI
  0445 =569013 aI

  Aa-Eb

  Ambil Bila Sehati & Abaikan Bila Tak Sejalan

  Selengkap Nya »» KINGPREDICTION,NET

 19. ««{ E4.ix-E1.ml(ix)(N2) }»»
  3515 ● Β« 18 Β» Ai
  4531 ● Β« 85 Β» Ai
  1655 ● Β« 29 Β» Ai
  3228 ● Β« 07 Β» Ai
  9778 ● Β« 07 Β» Ai
  8971 ● Β« 74 Β» Ai
  0067 ● Β« 85 Β» Ai
  5554 ● Β« 18 Β» Ai
  2308 ● Β« 07 Β» Ai
  0855 ● Β« 74 Β» Ai
  0445 ● Β« 41 Β» Ai

  ●●●●●●

  ««{ A9-A8(ml)(N5) }»»
  4531 ● Β« 45 Β» Ai
  1655 ● Β« 12 Β» Ai
  3228 ● Β« 67 Β» Ai
  9778 ● Β« 01 Β» Ai
  8971 ● Β« 56 Β» Ai
  0067 ● Β« 56 Β» Ai
  5554 ● Β« 01 Β» Ai
  2308 ● Β« 56 Β» Ai
  0855 ● Β« 34 Β» Ai
  0445 ● Β« 01 Β» Ai

  Bila berkenan monggo mampir ke gubuk kecil kami
  Klik ? jalasutra prediksi
  trimakasih tempatnya bozqu

 20. HK SABTU

  3515 = 6701234 K
  4531 = 5690123 K
  1655 = 8923456 K
  3228 = 6701234 K
  9778 = 0145678 K
  8971 = 1256789 K
  0067 = 9034567 K
  5554 = 4589012 K
  2308 = 7812345 K
  0855 = 9034567 K
  0445 = 9034567 K

  Aa9


  3515 = 912347 E
  4531 = 790125 E
  1655 = 578903 E
  3228 = 801236 E
  9778 = 356781 E
  8971 = 356781 E
  0067 = 467892 E
  5554 = 578903 E
  2308 = 023458 E
  0855 = 578903 E
  0445 = 689014 E

  Ka m9.n1

  Tampa Basi Basi Langsung Saja Menuju TKP

  Selengkap Nya »» DEWA PREDICTION

 21. HKG SABTU

  4531 : 25 β˜‘

  1655 : 81 β˜‘

  3228 : 81 β˜‘

  9778 : 14 β˜‘

  8971 : 47 β˜‘

  0067 : 14 β˜‘

  5554 : 58 β˜‘

  2308 : 92 β˜‘ t

  0855 : 58 β˜‘

  0445 : 36 β˜‘

  ===
  ===

  1655 : 58 β˜‘

  3228 : 70 β˜‘

  9778 : 70 β˜‘

  8971 : 47 β˜‘

  0067 : 14 β˜‘

  5554 : 03 β˜‘

  2308 : 58 β˜‘

  0855 : 58 β˜‘

  0445 : 70 β˜‘

  ===
  36 VS 07
  ATW HANYA
  0367 VS AI ANDA
  ===

  CEKIIDOT MY HOME
  KLIK => http://generasiangka.com/

 22. HKG SABTU

  0199 ❇ Ai 725

  1052 ❇ Ai 381

  6233 ❇ Ai 381

  6612 ❇ Ai 169

  0599 ❇ Ai 169

  9514 ❇ Ai 614

  9147 ❇ Ai 614

  7521 ❇ Ai 836

  6546 ❇ Ai 725

  5012 ❇ Ai 381

  3515 ❇ Ai 614

  4531 ❇ Ai 503

  1655 ❇ Ai 836

  3228 ❇ Ai 947

  9778 ❇ Ai 947

  8971 ❇ Ai 725

  0067 ❇ Ai 725

  5554 ❇ Ai 836

  2308 ❇ Ti 492

  0855 ❇ Ai 492

  0445 ❇ Ai 836
  ❇
  THANK’S ROOM NYA BOS
  DI TUNGGU KUNJUNGAN BALIK
  KLIK ⏭️ GENESISPREDIKSI

 23. HK SABTU 20/07/19

  β“β“š ➠ 024568
  β“β“˜ ➠ 0248
  ⓣⓀⓝⓖⓖⓐⓛ ➠ 4444
  β“’β“‘ ➠ 4↔8
  β“’β“œ ➠ 02↔04↔24↔08↔28↔48

  β“Ÿβ“žβ“›β“ β“˜β“β“₯β“”β“’β“£
  0ⓧ ⓧ0
  2ⓧ ⓧ2
  4ⓧ ⓧ4
  8ⓧ ⓧ8

  β“‘β“žβ“žβ“œ ➠ 40↔42↔48↔04↔24↔84

  http://sangbima.pandawa.group/hongkong-sabtu

 24. haii, Share yuk HK malam hari ini ..

  ☼ HONGKONG ☼
  Sabtu, 20 Juli 2019

  AI/AM : 5290
  CB: 3/8
  MACAU: 43/76

  KEPALA : 6287 / EKOR : 4159

  TOP 2D:
  88.89.85.81.84.22.24.29.25.21
  66.61.64.69.65.77.75.71.74.79

  ini hanya sekedar info prediksi atau prediktor dari kami untuk HK malam hari ini yaa kawan !!
  kira kira berapa nih tebakan angka ajaib mu..??

  jangan lupa di comment, like dan share yaa ..
  atau mau langsung sajah untuk cek HK berikut nya dan hasill keluaran result bisa ke >> http://z0natogels.c0m

 25. Hongkong Sabtu

  AI Β» 3678
  CT Β» 035678
  CB Β» 3.6
  LEMAH 2D Β» 1.2.9

  LINE 2D :
  03_04_05_06_07_08_34
  35_36_37_38_45_46_47
  48_56_57_58_67_68_78

  BB

  TOP LINE 2D :
  06_07_35_37_38
  56_57_67_68_78
  BB

  BB


  ═════════════════════
  HANYA SEBATAS PREDIKSI
  JIKA SALAH MAAFKAN DAKU

  ═════════════════════

  Saling Berbagi Itu Indah
  SALKOMSEL
  Colek My Home πŸ‘‰BLACKPINK

 26. Prediksi Togel Hongkong 20 JUL 2019 :

  Angka Main : 9052
  Colok Bebas Jitu : 0/5
  Colok Macau : 94/60/53/72
  Shio : Kuda / Tikus
  Kepala : Genap
  Ekor : Genap

  ANGKA 2D TOP :

  90 95 92 09 05 02 59 50 52 29 20 25

  KEMBAR : 66 11 00 22

  Ingatlah selalu, bermain judi togel akan ada kemungkinan menang & kalah.
  Thanks Kamarnya ya Bos, Jangan lupa Mampir juga Di http://WWW.BLOGDARAT.COM

 27. Prediksi Hk Sabtu 20 Juli 2019

  Angka Ikut Hk : 5682
  Angka Main Hk : 56823
  angka tidak gabung 2d : 14790
  colok bebas : 888 * 555

  Pola Angka 2d : 56823 vs 14790

  Tardal Bbset Bbfs : 5689234

  mampir ya sob, di rumah ada prediksi lengkap : Sydney, Sgp, Hkg, Pcso, Bullseye, Cambodia

  dimari sob suhuangkajitu.com πŸ‘ˆπŸ‘ˆ

 28. Prediksi Togel Hongkong Sabtu 20 Juli 2019

  Angka Main 2D
  β˜†0123β˜†

  Colok Bebas
  β˜†12β˜†

  Colok Macau
  β˜†01 12β˜†

  Kepala Jitu
  β˜†123689β˜†

  Ekor Jitu
  β˜†012346β˜†

  Invest 2d Pilihan
  10 11 12 13 14 16
  20 21 22 23 24 26
  30 31 32 33 34 36
  60 80 90 61 81 91
  62 82 92 63 83 93

  Top 2D lngsung ke TKP
  πŸ‘‡πŸ‘‡

  http://predatorangka.com

 29. HONGKONG

  6(782 :
  .
  697(9 :
  .
  6(928 :
  .
  824(2 :7928
  .
  2(942 :9140t
  .
  756(6 :9140
  .
  0(199 :2473
  .
  105(2 :9140t
  .
  6(233 :6817
  .
  661(2 :1362t
  .
  0(599 :2473
  .
  951(4 :2473
  .
  9(147 :2473
  .
  752(1 :5706
  .
  6(546 :4695
  .
  501(2 :1362
  .
  3(515 :1362
  .
  453(1 :5706
  .
  1(655 :2473
  .
  322(8 :5706
  .
  9(778 :1362
  .
  897(1 :6817
  .
  0(067 :8039-
  .
  555(4 :7928
  .
  2308 .:1362t
  .
  0855 .:0251
  .
  0445 :4695
  .

  AI : 4695

  terimakasih atas tempat nya BOSKU ,

  KLIK ⏭️ toto-77.vip

 30. Hongkong Sabtu,20-07-2019
  β€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύ

  ak.2345678
  ai.2345
  cb.3/4
  β€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύ

  line 2d

  25 26 27 28
  35 36 37 38
  45 46 47 48
  56 57 58 bb

  twin 22 33 44 55

  semoga hoky master

  berbagi prediksi dengan kami di http://www.sadewa.top
  SALAM LBI

 31. hk sabtu

  a2a1n3

  6612
  0599=943
  9514=276
  9147=276
  7521=054
  6546=721
  5012=509
  3515=165
  4531=054
  1655=832
  3228=721
  9778=610
  8971=165
  0067=165
  5554=832
  2308=054
  0855=509
  0445=387

  ========

  k2k1mlin

  9147
  7521=472
  6546=472
  5012=705
  3515=038
  4531=250
  1655=816
  3228=927
  9778=149
  8971=705
  0067=250
  5554=038
  2308=705
  0855=705
  0445=149

  ========

  pola line

  387 vs 149

  ==============================

  atau cuma jadi ak = 134789

  ups all master … !!!

  https://masterangka.org

  hk sabtu

 32. HKG SABTU , 20 JULI 2019

  AI 1D = 6*

  AI 3D = 068

  AI 4D = 0678

  AK 6D = 036789

  ═════════════════

  POLA 2D :

  ═════════════════

  β˜›KEP. = 6x

  β˜›EKR. = x6

  β˜›EKR. = x0

  β˜›KEP. = 0x

  ══════════════

  INI CUMA PREDIKSI

  Tetap Upss Kawan…!!!

  SEMOGA JP BRO…!!!

  Thanks OM..

  ═════════════════

  TEMPAT KUMPUL PARA PREDIKTOR ;

  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ
  ➑
  SHARE PREDIKSI DI ➑ BOJAK_04
  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ

  Semoga Grup BOJAK04 bisa membawa Hoki dalam prediksi anda.

 33. PREDIKSI TOGEL HK SABTU 20/07/2019
  TARDAL 2D : 236789
  KEPALA : 34679
  EKOR : 236789
  AI : 4679
  KOP : 467
  AI 2D : 79
  30LINE :
  32*33*36*37*38*39*42*43*46*47
  48*49*62*63*66*67*68*69*72*73
  76*77*78*79*92*93*96*97*98*99
  Inves pribadi , Utamakan prediksi sendiri
  THK’S ROOM NYA MASTER
  http://waterhk69.com/

 34. 2646= 6 Lk
  5026= 5 Lk
  6221= 6 Lk
  2426= 6 Lk
  8523= 6 Lk
  5428= 6 Lk
  0308= 6 Lk
  0289= 8 Lk
  1528= 0 Lk
  4389= 6 Lk
  0258= 0 Lk
  8666= 4 Lk
  4959= 2 Lk
  8604= 4 Lk
  5596= 8 Lk
  4340= 3 Lk
  7580= 5 Lk
  9536= 0 Lk
  8585= 9 Lk
  3866= 0 Lk
  1163= 2 Lk
  4680= 2 Lk
  8261= 0 Lk
  2559= 2 Lk
  2030= 4 Lk
  0297= 9 Lk
  9134= 3 Lk
  8341= 9 Lk
  4436= 5 Lk
  9490= 9 Lk
  0663= 3 Lk
  6655= 2 Lk
  9266= 4 Lk
  6881= 2 Lk
  2741= 0 Lk
  9131= 5 Lk
  9145= 9 Lk
  0634= 5 Lk
  3364= 9 Lk
  5477= 2 Lk
  4884= 1 Lk salto
  1816= 0 Lk
  1060= 7 Lk
  9162= 2 Lk
  4476= 2 Lk
  6782= 1 Lk
  6979= 0 Lk
  6928= 1 Lk
  8242= 6 Lk
  2942= 5 Lk
  7566= 5 Lk
  0199= 2 Lk
  1052= 3 Lk salto
  6233= 4 Lk
  6612= 9 Lk salto
  0599= 7 Lk
  9514= 3 Lk
  9147= 7 Lk
  7521= 5 Lk
  6546= 6 Lk
  5012= 5 Lk
  3515= 7 Lk
  4531= 7 Lk
  1655= 9 Lk
  3228= 4 Lk
  9778= 6 Lk
  8971= 1 Lk
  0067= 1 Lk
  5554= 2 Lk
  2308= 4 Lk
  0855= 8 Lk
  0445= 4 Lk

  Ka.mb

  _________________________

  Lomba HK (50) Line

  Juara (1) = 150k
  Juara (2) = 100k
  Juara (3) = 50k

  _________________________

  (Lomba HK dan SG 10 Line)

  (3) putaran tanpa putus. .

  (Hadiah Juara) = 500k

  _________________________

  Selengkapnya klik:

  http://www.snipersbbs78.id

 35. HK SABTU


  0199Β = 0159 CN/CM/CB
  1052Β = 5604 CN/CM/CB
  6233Β = 5604 CN/CM/CB
  6612Β = 0159 CN/CM/CB
  0599Β = 2371 CN/CM/CB
  9514Β = 8937 CN/CM/CB
  9147Β = 2371 CN/CM/CB
  7521Β = 5604 CN/CM/CB
  6546Β = 0159 CN/CM/CB
  5012Β = 5604 CN/CM/CB
  3515Β = 0159 CN/CM/CB
  4531Β = 5604 CN/CM/CB
  1655Β = 2371 CN/CM/CB
  3228Β = 8937 CN/CM/CB
  9778Β = 0159 CN/CM/CB
  8971Β = 7826 CN/CM/CB
  0067Β = 5604 CN/CM/CB
  5554Β = 1260 CN/CM/CB
  2308Β = 5604 CN/CM/CB
  0855Β = 5604 CN/CM/CB
  0445Β = 7826 CN/CM/CB

  Di Sini Sob SelengkapNya

  http://rumuscb.com

Togel Online TerbaikSIAPAPUN ANDA !!!
POST LEBIH 1 LINK WEB, REFFERAL, NOPE,
PIN BBM, PROMO WEB BO, REGISTER,
DAFTAR, REFLY SEMBARANGAN,
AKAN DI SAPU BERSIH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Code Warna Teks

<a>m73</a><b>m73</b><m>m73</m><i>m73</i><em>m73</em><code>m73</code><cite>m73</cite><strong>m73</strong><u>m73</u><del>m73</del><strike>m73</strike>