πŸŒ• SYDNEYPOOLs SABTU

Comments


 1. ╬═╬ SabtU 12 Jan 2019
  β•‘β•šβ•¬ ╦╦ ╦╝║ ╦═╦ ╦═╦ ╦╦╦
  β• β•—β•‘ β•‘β•‘ β•‘β•‘β•‘ β•‘β•‘β•‘ ║╠╝ β•‘β•‘β•‘

  ╩═╩ β•©β•© ╩═╩ β•©β•©β•© ╩═╩ β•©β•—β• 

  Kpla : DA1BK1A – DE2C1CJ
  Ekor : AC3A4CJ – BE2LK4J
  Poin : CE3BA4J – BC4LK1C
  Shio : AE3LK1H – DC4LA3C
  2323 :=: 6 + 4 ════ 4 + 4 ════ 2 + 8 ════ 09 + 02 :=:
  5359 :=: 7 + 6 ════ 5 + 4 ════ 8 + 8 ════ 09 + 04 :=:
  6739 :=: 3 + 7 ════ 4 + 3 ════ 5 + 7 ════ 06 + 11 :=:
  9700 :=: 1 + 7 ════ 7 + 4 ════ 2 + 1 ════ 10 + 12 :=:
  3189 :=: 6 + 1 ════ 4 + 2 ════ 5 + 0 ════ 09 + 01 :=:
  8330 :=: 1 + 3 ════ 6 + 5 ════ 2 + 0 ════ 08 + 12 :=:
  5541 :=: 6 + 5 ════ 3 + 7 ════ 0 + 1 ════ 05 + 03 :=:
  6022 :=: 2 + 1 ════ 8 + 4 ════ 9 + 5 ════ 07 + 04 :=:
  6847 :=: 4 + 1 ════ 6 + 4 ════ 3 + 6 ════ 08 + 12 :=:
  5890 :=: 2 + 6 ════ 7 + 4 ════ 9 + 5 ════ 09 + 04 :=:
  4810 :=: 4 + 8 ════ 7 + 9 ════ 4 + 5 ════ 09 + 03 :=:
  4638 :=: 6 + 6 ════ 7 + 1 ════ 2 + 9 ════ 08 + 04 :=:
  3543 :=: 2 + 4 ════ 6 + 9 ════ 1 + 0 ════ 09 + 03 :=:
  8954 :=: 3 + 3 ════ 3 + 5 ════ 1 + 1 ════ 12 + 03 :=:
  2568 :=: 1 + 9 ════ 1 + 7 ════ 1 + 9 ════ 09 + 11 :=:
  3279 :=: 5 + 1 ════ 5 + 3 ════ 5 + 2 ════ 09 + 09 :=:
  1300 :=: 5 + 3 ════ 6 + 8 ════ 5 + 9 ════ 07 + 04 :=:
  5502 :=: 2 + 5 ════ 6 + 3 ════ 2 + 5 ════ 10 + 01 :=:
  8135 :=: 1 + 3 ════ 8 + 9 ════ 9 + 1 ════ 08 + 02 :=:
  5722 :=: 4 + 3 ════ 8 + 8 ════ 4 + 4 ════ 11 + 12 :=:
  2016 :=: 5 + 2 ════ 8 + 1 ════ 6 + 6 ════ 07 + 09 :=:
  5939 :=: 5 + 6 ════ 8 + 9 ════ 2 + 6 ════ 12 + 01 :=:
  1122 :=: 7 + 1 ════ 7 + 4 ════ 4 + 9 ════ 06 + 02 :=:
  2395 :=: 4 + 5 ════ 4 + 2 ════ 2 + 4 ════ 10 + 02 :=:
  0277 :=: 4 + 7 ════ 8 + 1 ════ 9 + 7 ════ 07 + 03 :=:
  8583 :=: 6 + 3 ════ 6 + 2 ════ 2 + 1 ════ 05 + 10 :=:
  1145 :=: 0 + 4 ════ 6 + 4 ════ 0 + 6 ════ 12 + 04 :=:
  4197 :=: 3 + 6 ════ 7 + 5 ════ 6 + 8 ════ 12 + 12 :=:
  2199 :=: 4 + 8 ════ 1 + 9 ════ 0 + 5 ════ 06 + 11 :=:
  3133 :=: 1 + 1 ════ 4 + 7 ════ 9 + 6 ════ 11 + 12 :=:
  7893 :=: 9 + 2 ════ 7 + 4 ════ 4 + 2 ════ 10 + 10 :=:
  ConT :=: B K 3 A 2 I ════ C E 3 L C 3 ════A C 2 B J 2 :=:
  2323 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 2 3 6 7 9 0 :=:
  5359 :=: 3 4 6 8 9 2 ════ 0 2 3 5 6 7 ════ 6 7 0 1 3 4 :=:
  6739 :=: 7 8 0 2 3 6 ════ 2 4 5 7 8 9 ════ 6 7 0 1 3 4 :=:
  9700 :=: 2 3 5 7 8 1 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 5 6 9 0 2 3 :=:
  3189 :=: 3 4 6 8 9 2 ════ 4 6 7 9 0 1 ════ 2 3 6 7 9 0 :=:
  8330 :=: 3 4 6 8 9 2 ════ 8 0 1 3 4 5 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  5541 :=: 7 8 0 2 3 6 ════ 7 9 0 2 3 4 ════ 4 5 8 9 1 2 :=:
  6022 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 4 6 7 9 0 1 ════ 0 1 4 5 7 8 :=:
  6847 :=: 1 2 4 6 7 0 ════ 5 7 8 0 1 2 ════ 4 5 8 9 1 2 :=:
  5890 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 5 7 8 0 1 2 ════ 3 4 7 8 0 1 :=:
  4810 :=: 9 0 2 4 5 8 ════ 3 5 6 8 9 0 ════ 0 1 4 5 7 8 :=:
  4638 :=: 4 5 7 9 0 3 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 2 3 6 7 9 0 :=:
  3543 :=: 5 6 8 0 1 4 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 5 6 9 0 2 3 :=:
  8954 :=: 6 7 9 1 2 5 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 3 4 7 8 0 1 :=:
  2568 :=: 3 4 6 8 9 2 ════ 4 6 7 9 0 1 ════ 4 5 8 9 1 2 :=:
  3279 :=: 7 8 0 2 3 6 ════ 7 9 0 2 3 4 ════ 0 1 4 5 7 8 :=:
  1300 :=: 9 0 2 4 5 8 ════ 8 0 1 3 4 5 ════ 5 6 9 0 2 3 :=:
  5502 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 8 0 1 3 4 5 ════ 0 1 4 5 7 8 :=:
  8135 :=: 5 6 8 0 1 4 ════ 4 6 7 9 0 1 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  5722 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 1 3 4 6 7 8 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  2016 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 3 5 6 8 9 0 ════ 6 7 0 1 3 4 :=:
  5939 :=: 4 5 7 9 0 3 ════ 3 5 6 8 9 0 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  1122 :=: 6 7 9 1 2 5 ════ 9 1 2 4 5 6 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  2395 :=: 4 5 7 9 0 3 ════ 6 8 9 1 2 3 ════ 3 4 7 8 0 1 :=:
  0277 :=: 4 5 7 9 0 3 ════ 6 8 9 1 2 3 ════ 6 7 0 1 3 4 :=:
  8583 :=: 9 0 2 4 5 8 ════ 5 7 8 0 1 2 ════ 3 4 7 8 0 1 :=:
  1145 :=: 6 7 9 1 2 5 ════ 6 8 9 1 2 3 ════ 7 8 1 2 4 5 :=:
  4197 :=: 9 0 2 4 5 8 ════ 4 6 7 9 0 1 ════ 8 9 2 3 5 6 :=:
  2199 :=: 8 9 1 3 4 7 ════ 3 5 6 8 9 0 ════ 6 7 0 1 3 4 :=:
  3133 :=: 2 3 5 7 8 1 ════ 5 7 8 0 1 2 ════ 8 9 2 3 5 6 :=:
  7893 :=: 3 4 6 8 9 2 ════ 7 9 0 2 3 4 ════ 5 6 9 0 2 3 :=:
  [[ Top : 27 Line ]]
  03*06*08*09*12*19*30*
  32*33*35*36*39*42*43*45*52*53*
  59*60*62*63*69*72*73*79*80*89*
  [[ Cad : 38 Line ]]
  21*23*25*26*28*90*91*93*
  95*96*98*99*37*54*64*46*82*02*
  38*83*13*31*40*49*76*00*01*05*
  50*75*16*61*66*68*86*41*48*78*
  ╔═ Only Full Prediction :
  β•‘ http://AngkaGrafik.com
  ╬════════════════════
  β•‘ S D S
  ╩════

 2. SIDNEY SABTU, 12 JANUARI 2019
  ==========

  A/C SDY : 6485

  AS SDY : 1456890

  COP SDY : 4578901

  KEPALA SDY : 1257903

  EKOR SDY : 5670134

  K/E SDY : 51764

  LINE 2D BELAKANG SDY :

  15 16 17 10 11 13 14
  25 26 27 21 24 31 34
  55 56 57 50 51 53 54
  75 76 77 70 71 73 74
  95 96 97 91 94 37 36
  05 06 07 01 04 35

  =================================
  TETAP UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI

  Trim’s Bosku atas tempat nya ,

  MY HOME

  Klik ⏭️ toto-77.com
  β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬

 3. Ai SD

  8639 = 4592 ..Ai
  1651 = 3481 ..Ai
  3371 = 0158 ..Ai
  4451 = 8936 ..Ai
  3698 = 0158 ..Ai
  1145 = 9047 ..Ai
  7357 = 9047 ..Ai
  4099 = 5603 ..Ai
  5377 = 7825 ..Ai
  6120 = 9047 ..Ai
  7692 = 7825 ..Ai
  7042 = 8936 ..Ai
  4197 = 1269 ..Ai
  1721 = 1269 ..Ai
  2041 = 1269 ..Ai
  0324 = 7825 ..Ai
  8018 = 4592 ..Ai
  0053 = 1269 ..Ai
  8971 = 7825 ..Ai
  2199 = 2370 ..Ai
  7175 = 2370 ..Ai
  3730 = 8936 ..Ai
  1837 = 8936 ..Ai
  7786 = 3481 ..Ai
  5828 = 1269 ..Ai
  5823 = 6714 ..Ai
  3133 = 5603 ..Ai
  7231 = 8936 ..Ai
  5011 = 7825 ..Ai
  9302 = 7825 ..Ai
  9447 = 7825 ..Ai
  1037 = 1269 ..Ai
  6195 = 9047 ..Ai
  7893 = 5603 ..Ai
  7553 = 6714 ..Ai
  9012 = 6714 ..Ai
  4478 = 0158 ..Ai
  2058 = 0158 ..Ai
  5068 = 1269 ..Ai
  6415 = 6714 ..Ai

  Thanks bosqu atas roomnya
  DAPATKAN INPEST JITU 2D
  UNTUK TOGEL SD, SG & HK
  di web prediksi kami :

  Klik => TOTO-NG.TOP

 4. PREDIKSI SDY SABTU

  2199 => 012456789 <= bbfs 4d 3d 2d

  7175 => 890234567 <= bbfs 4d 3d 2d

  3730 => 234678901 <= bbfs 4d 3d 2d

  1837 => 789123456 <= bbfs 4d 3d 2d

  7786 => 345789012 <= bbfs 4d 3d 2d

  5828 => 123567890 <= bbfs 4d 3d 2d

  5823 => 789123456 <= bbfs 4d 3d 2d

  3133 => 567901234 <= bbfs 4d 3d 2d

  7231 => 567901234 <= bbfs 4d 3d 2d

  5011 => 345789012 <= bbfs 4d 3d 2d

  9302 => 789123456 <= bbfs 4d 3d 2d

  9447 => 567901234 <= bbfs 4d 3d 2d

  1037 => 901345678 <= bbfs 4d 3d 2d

  6195 => 901345678 <= bbfs 4d 3d 2d

  7893 => 123567890 <= bbfs 4d 3d 2d

  7553 => 678012345 <= bbfs 3d 2d

  9012 => 789123456 <= bbfs 4d 3d 2d

  4478 => 789123456 <= bbfs 2d

  2058 => 901345678 <= bbfs 4d 3d 2d

  5068 => 456890123 <= bbfs 4d 3d 2d

  6415 => 234678901 <= bbfs 4d 3d 2d

  => top <=

  03*07*08*09*13*23*27*28*
  29*30*31*33*34*35*37*38*
  39*43*47*48*49*53*63*90*
  93*94*

  kunjungi juga rumah kami => http://rumusjitu.info/prediksi-sydney/sydney-sabtu/

 5. PREDIKSI SYDNEY
  SABTU 12 JAN 2019

  β€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύ
  AI : 0238
  CB : 0/3

  40 LN INVEST
  00*01*02*03*04*05
  06*07*08*09*20*21
  22*23*24*25*26*27
  28*29*30*31*32*33
  34*35*36*37*38*39
  80*81*82*83*84*85
  86*87*88*89
  U P S

  Prediksi & Syair Togel Β» ΚΊ Syair Kawi ΚΊ
  ~ Thanks Bos Tempatnya ~

 6. 5377 = 2678 Ai
  6120 = 6012 Ai
  7692 = 6012 Ai
  7042 = 5901 Ai
  4197 = 6012 Ai
  1721 = 9345 Ai
  2041 = 8234 Ai
  0324 = 6012 Ai
  8018 = 1567 Ai
  0053 = 3789 Ai
  8971 = 9345 Ai
  2199 = 3789 Ai
  7175 = 8234 Ai
  3730 = 8234 Ai
  1837 = 4890 Ai
  7786 = 7123 Ai
  5828 = 9345 Ai
  5823 = 7123 Ai
  3133 = 3789 Ai
  7231 = 5901 Ai
  5011 = 5901 Ai
  9302 = 9345 Ai
  9447 = 4890 Ai
  1037 = 9345 Ai
  6195 = 7123 Ai
  7893 = 1567 Ai
  7553 = 7123 Ai
  9012 = 8234 Ai
  4478 = 9345 Ai
  2058 = 6012 Ai
  5068 = 4890 Ai
  6415 = 4890 Ai

  =====

  1721 = 0123 Ai
  2041 = 1234 Ai
  0324 = 6789 Ai
  8018 = 4567 Ai
  0053 = 6789 Ai
  8971 = 7890 Ai
  2199 = 5678 Ai
  7175 = 2345 Ai
  3730 = 4567 Ai
  1837 = 8901 Ai
  7786 = 7890 Ai
  5828 = 2345 Ai
  5823 = 3456 Ai
  3133 = 8901 Ai
  7231 = 0123 Ai
  5011 = 7890 Ai
  9302 = 4567 Ai
  9447 = 0123 Ai
  1037 = 5678 Ai
  6195 = 2345 Ai
  7893 = 2345 Ai
  7553 = 3456 Ai
  9012 = 5678 Ai
  4478 = 5678 Ai
  2058 = 0123 Ai
  5068 = 2345 Ai
  6415 = 1234 Ai

  Bila berkenan monggo
  Klik πŸ‘‰ jalasutra prediksi
  trimakasih tempatnya bozqu πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜ƒ
  β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†β˜†

 7. 0053 :Ai: 5724
  8971 :Ai: 0279
  2199 :Ai: 5724
  7175 :Ai: 0279
  3730 :Ai: 8057
  1837 :Ai: 7946
  7786 :Ai: 6835
  5828 :Ai: 2491
  5823 :Ai: 6835
  3133 :Ai: 1380
  7231 :Ai: 2491
  5011 :Ai: 3502
  9302 :Ai: 5724
  9447 :Ai: 6835
  1037 :Ai: 3502
  6195 :Ai: 9168
  7893 :Ai: 6835
  7553 :Ai: 3502
  9012 :Ai: 6835
  4478 :Ai: 6835
  2058 :Ai: 1380
  5068 :Ai: 4613
  6415 :Ai: 4613

  <<>>

  4099 :Ai: 4782
  5377 :Ai: 6904
  6120 :Ai: 6904
  7692 :Ai: 6904
  7042 :Ai: 7015
  4197 :Ai: 8126
  1721 :Ai: 1459
  2041 :Ai: 1459
  0324 :Ai: 7015
  8018 :Ai: 1459
  0053 :Ai: 4782
  8971 :Ai: 6904
  2199 :Ai: 4782
  7175 :Ai: 3671
  3730 :Ai: 5893
  1837 :Ai: 2560
  7786 :Ai: 9237
  5828 :Ai: 9237
  5823 :Ai: 1459
  3133 :Ai: 5893
  7231 :Ai: 4782
  5011 :Ai: 6904
  9302 :Ai: 6904
  9447 :Ai: 7015
  1037 :Ai: 7015
  6195 :Ai: 9237
  7893 :Ai: 2560
  7553 :Ai: 9237
  9012 :Ai: 5893
  4478 :Ai: 2560
  2058 :Ai: 4782
  5068 :Ai: 7015
  6415 :Ai: 1459

  Full Trek Langsung TKP
  KLIK >>> Rawarontek Prediksi
  ————————————————-
  Trimakasih Boss
  ————————————————-

 8. Nitip numpang majang prediksi
  bos


  8971 [Ai] 2349
  2199 [Ai] 8905
  7175 [Ai] 8905
  3730 [Ai] 0127
  1837 [Ai] 6783
  7786 [Ai] 0127
  5828 [Ai] 2349
  5823 [Ai] 3450
  3133 [Ai] 9016
  7231 [Ai] 0127
  5011 [Ai] 8905
  9302 [Ai] 3450
  9447 [Ai] 0127
  1037 [Ai] 8905
  6195 [Ai] 9016
  7893 [Ai] 5672
  7553 [Ai] 0127
  9012 [Ai] 8905
  4478 [Ai] 5672
  2058 [Ai] 3450
  5068 [Ai] 2349
  6415 [Ai] 6783

  Γ·Γ·Γ·Γ·Γ·Γ·Γ·


  5377 [Ai] 6823
  6120 [Ai] 9156
  7692 [Ai] 8045
  7042 [Ai] 1378
  4197 [Ai] 6823
  1721 [Ai] 5712
  2041 [Ai] 0267
  0324 [Ai] 5712
  8018 [Ai] 3590
  0053 [Ai] 5712
  8971 [Ai] 9156
  2199 [Ai] 0267
  7175 [Ai] 6823
  3730 [Ai] 7934
  1837 [Ai] 5712
  7786 [Ai] 0267
  5828 [Ai] 6823
  5823 [Ai] 7934
  3133 [Ai] 6823
  7231 [Ai] 1378
  5011 [Ai] 0267
  9302 [Ai] 0267
  9447 [Ai] 1378
  1037 [Ai] 7934
  6195 [Ai] 3590
  7893 [Ai] 0267
  7553 [Ai] 1378
  9012 [Ai] 8045
  4478 [Ai] 5712
  2058 [Ai] 3590
  5068 [Ai] 9156
  6415 [Ai] 7934

  Trimakasih Tempatnya Jangan Lupa Mampir
  KLIK >>> pncprediksi.com
  ————————————————-
  Trimakasih Boss
  ————————————————-


 9. 4003= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7974= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  2395= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  6673= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1672= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5775= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  4331= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8587= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0774= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0277= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1974= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8768= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8270= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  9344= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1753= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0847= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8583= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0779= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8639= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1651= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  3371= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  4451= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  3698= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1145= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7357= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  4099= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5377= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  6120= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7692= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7042= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  4197= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1721= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  2041= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0324= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8018= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  0053= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  8971= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  2199= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7175= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  3730= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1837= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7786= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5828= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5823= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  3133= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7231= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5011= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  9302= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  9447= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  1037= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  6195= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7893= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  7553= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  9012= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  4478= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  2058= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  5068= 1579 CONTROL COLOK BANDOT
  6415= 1579 CONTROL COLOK BANDOT


  1. Ah+CBMB’l5N4)
   Kj+KdML’l8
   Ej+EeMB’l4
   AeiX+Ad’l3)

   1721= 09 VS 40 VS 15 VS 21 CB
   2041= 09 VS 06 VS 60 VS 32 CB
   0324= 98 VS 06 VS 82 VS 09 CB
   8018= 10 VS 39 VS 59 VS 54 CB
   0053= 10 VS 39 VS 93 VS 21 CB
   8971= 10 VS 51 VS 15 VS 10 CB
   2199= 21 VS 73 VS 15 VS 87 CB
   7175= 32 VS 40 VS 60 VS 76 CB
   3730= 43 VS 28 VS 15 VS 87 CB
   1837= 65 VS 62 VS 26 VS 98 CB
   7786= 32 VS 62 VS 82 VS 98 CB
   5828= 65 VS 95 VS 26 VS 98 CB
   5823= 32 VS 73 VS 15 VS 32 CB
   3133= 76 VS 62 VS 82 VS 87 CB
   7231= 09 VS 17 VS 71 VS 10 CB
   5011= 43 VS 39 VS 37 VS 98 CB
   9302= 43 VS 40 VS 93 VS 76 CB
   9447= 21 VS 06 VS 37 VS 09 CB
   1037= 65 VS 17 VS 93 VS 10 CB
   6195= 98 VS 73 VS 82 VS 32 CB
   7893= 65 VS 73 VS 93 VS 87 CB
   7553= 21 VS 95 VS 82 VS 98 CB
   9012= 43 VS 73 VS 82 VS 76 CB
   4478= 32 VS 73 VS 93 VS 21 CB
   2058= 09 VS 17 VS 59 VS 32 CB
   5068= 43 VS 84 VS 60 VS 65 CB
   6415= 09 VS 62 VS 82 VS 21 CB
   |
   ||
   |


   CB/CM/CN/BBFS 12567890
   |
   TOP CB 2  2. Cg1+Ab
   Ke+Ab
   2199= 5678 VS4590 Ai
   7175= 2345 VS8934 Ai
   3730= 1234 VS8934 Ai
   1837= 6789 VS8934 Ai
   7786= 2345 VS7823 Ai
   5828= 9012 VS3489 Ai
   5823= 1234 VS8934 Ai
   3133= 9012 VS6712 Ai
   7231= 0123 VS6712 Ai
   5011= 9012 VS7823 Ai
   9302= 2345 VS2378 Ai
   9447= 3456 VS3489 Ai
   1037= 5678 VS4590 Ai
   6195= 2345 VS7823 Ai
   7893= 5678 VS7823 Ai
   7553= 2345 VS2378 Ai
   9012= 8901 VS3489 Ai
   4478= 3456 VS4590 Ai
   2058= 7890 VS2378 Ai
   5968= 1234 VS1267 Ai
   6415= 0123 VS7823 Ai___#23


 10. EEdiX+EiML’l7
  8927= 567890134 E
  0557= 901234578 E
  8222= 678901245 E
  9672= 456789023 E
  8962= 456789023 E
  5865= 456789023 E
  8330= 567890134 E
  3403= 456789023 E
  0263= 456789023 E
  0335= 901234578 E
  6888= 456789023 E
  3544= 456789023 E
  2108= 567890134 E
  5541= 567890134 E
  0730= 123456790 E
  8159= 234567801 E
  8608= 567890134 E
  0225= 789012356 E
  9451= 789012356 E
  0432= 123456790 E
  6022= 345678912 E
  7943= 678901245 E
  3057= 890123467 E
  4602= 456789023 E
  3903= 234567801 E
  5772= 456789023 E
  1262= 789012356 E
  6847= 456789023 E
  2348= 345678912 E
  0391= 678901245 E
  8396= 678901245 E
  0514= 890123467 E
  2851= 567890134 E
  0377= 678901245 E
  5890= 567890134 E
  4794= 123456790 E
  2301= 567890134 E
  5595= 567890134 E
  7199= 901234578 E
  5493= 456789023 E
  0210= 012345689 E
  4810= 890123467 E
  6180= 901234578 E
  3411= 345678912 E
  6255= 567890134 E
  1180= 789012356 E
  3919= 345678912 E
  2755= 890123467 E
  4638= 678901245 E
  7609= 567890134 E
  8889= 123456790 E
  2740= 345678912 E
  5406= 678901245 E
  7610= 567890134 E
  9641= 234567801 E
  3543= 345678912 E
  7179= 890123467 E
  6479= 345678912 E
  4789= 567890134 E
  1513= 567890134 E
  7010= 456789023 E
  7952= 567890134 E
  8954= 890123467 E
  2538= 456789023 E
  4602= 456789023 E
  7122= 678901245 E
  3940= 901234578 E
  7127= 678901245 E
  5132= 890123467 E
  2568= 123456790 E
  0476= 901234578 E
  9598= 123456790 E
  9865= 890123467 E
  9511= 678901245 E
  7676= 456789023 E
  1063= 456789023 E
  3279= 234567801 E
  6504= 456789023 E
  0874= 890123467 E
  5712= 789012356 E
  7075= 234567801 E
  0515= 901234578 E
  3764= 789012356 E
  1300= 890123467 E
  0278= 678901245 E
  2107= 789012356 E
  2770= 345678912 E
  0898= 890123467 E
  7617= 456789023 E
  8137= 789012356 E
  5502= 123456790 E
  3472= 345678912 E
  0988= 567890134 E
  7454= 234567801 E
  4326= 890123467 E
  1091= 678901245 E
  2837= 456789023 E
  8135= 567890134 E
  8940= 234567801 E
  5440= 789012356 E
  5755= 345678912 E
  3386= 345678912 E
  5078= 567890134 E
  9825= 012345689 E
  5722= 567890134 E
  4176= 567890134 E
  7870= 123456790 E
  3272= 890123467 E
  5584= 345678912 E
  4407= 567890134 E
  8183= 123456790 E
  2016= 234567801 E
  8931= 789012356 E
  8681= 890123467 E
  5806= 234567801 E
  4233= 234567801 E
  2418= 456789023 E
  2828= 567890134 E
  5939= 789012356 E
  2477= 345678912 E
  4125= 345678912 E
  6089= 456789023 E
  7328= 234567801 E
  2865= 890123467 E
  2527= 789012356 E
  1122= 678901245 E
  3565= 678901245 E
  1371= 678901245 E
  1935= 901234578 E
  2079= 678901245 E
  4003= 901234578 E
  7974= 234567801 E
  2395= 890123467 E
  6673= 456789023 E
  1672= 234567801 E
  5775= 012345689 E
  4331= 123456790 E
  8587= 456789023 E
  0774= 890123467 E
  0277= 456789023 E
  1974= 456789023 E
  8768= 890123467 E
  8270= 789012356 E
  9344= 234567801 E
  1753= 345678912 E
  0847= 901234578 E
  8583= 789012356 E
  0779= 345678912 E
  8639= 901234578 E
  1651= 234567801 E
  3371= 567890134 E
  4451= 234567801 E
  3698= 567890134 E
  1145= 123456790 E
  7357= 567890134 E
  4099= 901234578 E
  5377= 678901245 E
  6120= 234567801 E
  7692= 456789023 E
  7042= 901234578 E
  4197= 567890134 E
  1721= 678901245 E
  2041= 901234578 E
  0324= 567890134 E
  8018= 890123467 E
  0053= 789012356 E
  8971= 345678912 E
  2199= 567890134 E
  7175= 012345689 E
  3730= 345678912 E
  1837= 678901245 E
  7786= 456789023 E
  5828= 567890134 E
  5823= 890123467 E
  3133= 123456790 E
  7231= 678901245 E
  5011= 890123467 E
  9302= 678901245 E
  9447= 890123467 E
  1037= 345678912 E
  6195= 890123467 E
  7893= 890123467 E
  7553= 890123467 E
  9012= 789012356 E
  4478= 567890134 E
  2058= 456789023 E
  5068= 234567801 E
  6415= 456789023 E -1


  1. KAf+ChMB
   EAhiX+Ka

   8768= 678012345 K – 346789012 E
   8270= 901345678 K – 780123456 E
   9344= 901345678 K – 457890123 E
   1753= 456890123 K – 891234567 E
   0847= 234678901 K – 902345678 E
   8583= 567901234 K – 457890123 E
   0779= 234678901 K – 457890123 E
   8639= 123567890 K – 679012345 E
   1651= 789123456 K – 891234567 E
   3371= 901345678 K – 235678901 E
   4451= 901345678 K – 235678901 E
   3698= 012456789 K – 568901234 E
   1145= 345789012 K – 780123456 E
   7357= 234678901 K – 124567890 E
   4099= 567901234 K – 346789012 E
   5377= 678012345 K – 457890123 E
   6120= 345789012 K – 124567890 E
   7692= 678012345 K – 902345678 E
   7042= 901345678 K – 346789012 E
   4197= 234678901 K – 679012345 E
   1721= 567901234 K – 457890123 E
   2041= 567901234 K – 457890123 E
   0324= 789123456 K – 235678901 E
   8018= 567901234 K – 235678901 E
   0053= 678012345 K – 780123456 E
   8971= 901345678 K – 902345678 E
   2199= 901345678 K – 902345678 E
   7175= 123567890 K – 457890123 E
   3730= 789123456 K – 124567890 E
   1837= 901345678 K – 891234567 E
   7786= 789123456 K – 235678901 E
   5823= 123567890 K – 780123456 E
   3133= 123567890 K – 124567890 E
   7231= 890234567 K – 568901234 E
   5011= 890234567 K – 235678901 E
   9302= 567901234 K – 780123456 E
   9447= 678012345 K – 679012345 E
   1037= 345789012 K – 457890123 E
   6195= 789123456 K – 902345678 E
   7893= 345789012 K – 891234567 E
   7553= 678012345 K – 780123456 E
   9012= 345789012 K – 124567890 E
   4478= 123567890 K – 235678901 E
   2058= 234678901 K – 902345678 E
   5068= 678012345 K346789012 E
   6415= 567901234 K – 235678901 E -8 -4


  2. KKjiX-CEML
   EEjiX+Ac
   8768= 234567890 K – 023456789 E
   8270= 234567890 K – 912345678 E
   9344= 345678901 K – 689012345 E
   1753= 456789012 K – 801234567 E
   0847= 456789012 K – 689012345 E
   8583= 234567890 K – 356789012 E
   0779= 678901234 K – 912345678 E
   8639= 234567890 K – 134567890 E
   1651= 123456789 K – 912345678 E
   3371= 123456789 K – 245678901 E
   4451= 234567890 K – 689012345 E
   3698= 012345678 K – 356789012 E
   1145= 901234567 K – 356789012 E
   7357= 123456789 K – 578901234 E
   4099= 456789012 K – 912345678 E
   5377= 789012345 K – 245678901 E
   6120= 890123456 K – 801234567 E
   7692= 890123456 K – 245678901 E
   7042= 123456789 K – 356789012 E
   4197= 890123456 K – 467890123 E
   1721= 456789012 K – 134567890 E
   2041= 012345678 K – 467890123 E
   0324= 123456789 K – 356789012 E
   8018= 456789012 K – 689012345 E
   0053= 234567890 K – 245678901 E
   8971= 678901234 K – 467890123 E
   2199= 456789012 K – 790123456 E
   7175= 890123456 K – 689012345 E
   3730= 345678901 K – 467890123 E
   1837= 123456789 K – 467890123 E
   7786= 901234567 K – 912345678 E
   5823= 789012345 K – 134567890 E
   3133= 345678901 K – 467890123 E
   7231= 234567890 K – 245678901 E
   5011= 123456789 K – 790123456 E
   9302= 123456789 K – 790123456 E
   9447= 890123456 K – 134567890 E
   1037= 345678901 K – 245678901 E
   6195= 234567890 K – 134567890 E
   7893= 123456789 K – 467890123 E
   7553= 012345678 K – 578901234 E
   9012= 789012345 K – 689012345 E
   4478= 890123456 K – 467890123 E
   2058= 345678901 K – 689012345 E
   5068= 345678901 K – 245678901 E
   6415= 890123456 K – 467890123 E -7 -5
   |
   |
   |
   K 01234569
   E 0236789


  3. JCh+Cj’l4
   4691=LEMAH JUMLAH [9]
   7024=LEMAH JUMLAH [1]
   0998=LEMAH JUMLAH [1]
   0526=LEMAH JUMLAH [8]
   3699=LEMAH JUMLAH [1]
   8011=LEMAH JUMLAH [7]
   6722=LEMAH JUMLAH [5]
   5437=LEMAH JUMLAH [7]
   8609=LEMAH JUMLAH [8]
   3005=LEMAH JUMLAH [0]
   6208=LEMAH JUMLAH [9]
   4592=LEMAH JUMLAH [0]
   2323=LEMAH JUMLAH [9]
   2604=LEMAH JUMLAH [8]
   4701=LEMAH JUMLAH [8]
   9181=LEMAH JUMLAH [8]
   6424=LEMAH JUMLAH [8]
   7932=LEMAH JUMLAH [2]
   6935=LEMAH JUMLAH [9]
   5359=LEMAH JUMLAH [9]
   5994=LEMAH JUMLAH [6]
   3402=LEMAH JUMLAH [5]
   2485=LEMAH JUMLAH [1]
   2965=LEMAH JUMLAH [6]
   9528=LEMAH JUMLAH [5]
   3916=LEMAH JUMLAH [8]
   6739=LEMAH JUMLAH [7]
   2193=LEMAH JUMLAH [3]
   1818=LEMAH JUMLAH [1]
   1640=LEMAH JUMLAH [8]
   7378=LEMAH JUMLAH [8]
   5209=LEMAH JUMLAH [3]
   7335=LEMAH JUMLAH [3]
   9700=LEMAH JUMLAH [7]
   1481=LEMAH JUMLAH [5]
   4045=LEMAH JUMLAH [0]
   6065=LEMAH JUMLAH [1]
   1665=LEMAH JUMLAH [6]
   3729=LEMAH JUMLAH [2]
   7744=LEMAH JUMLAH [0]
   3189=LEMAH JUMLAH [3]
   8927=LEMAH JUMLAH [1]
   0557=LEMAH JUMLAH [1]
   8222=LEMAH JUMLAH [8]
   9672=LEMAH JUMLAH [0]
   8962=LEMAH JUMLAH [1]
   5865=LEMAH JUMLAH [8]
   8330=LEMAH JUMLAH [2]
   3403=LEMAH JUMLAH [1]
   0263=LEMAH JUMLAH [0]
   0335=LEMAH JUMLAH [6]
   6888=LEMAH JUMLAH [6]
   3544=LEMAH JUMLAH [6]
   2108=LEMAH JUMLAH [9]
   5541=LEMAH JUMLAH [7]
   0730=LEMAH JUMLAH [7]
   8159=LEMAH JUMLAH [9]
   8608=LEMAH JUMLAH [1]
   0225=LEMAH JUMLAH [5]
   9451=LEMAH JUMLAH [2]
   0432=LEMAH JUMLAH [3]
   6022=LEMAH JUMLAH [5]
   7943=LEMAH JUMLAH [2]
   3057=LEMAH JUMLAH [0]
   4602=LEMAH JUMLAH [8]
   3903=LEMAH JUMLAH [7]
   5772=LEMAH JUMLAH [5]
   1262=LEMAH JUMLAH [0]
   6847=LEMAH JUMLAH [8]
   2348=LEMAH JUMLAH [8]
   0391=LEMAH JUMLAH [4]
   8396=LEMAH JUMLAH [0]
   0514=LEMAH JUMLAH [3]
   2851=LEMAH JUMLAH [8]
   0377=LEMAH JUMLAH [6]
   5890=LEMAH JUMLAH [0]
   4794=LEMAH JUMLAH [9]
   2301=LEMAH JUMLAH [6]
   5595=LEMAH JUMLAH [0]
   7199=LEMAH JUMLAH [2]
   5493=LEMAH JUMLAH [6]
   0210=LEMAH JUMLAH [2]
   4810=LEMAH JUMLAH [1]
   6180=LEMAH JUMLAH [5]
   3411=LEMAH JUMLAH [6]
   6255=LEMAH JUMLAH [7]
   1180=LEMAH JUMLAH [8]
   3919=LEMAH JUMLAH [3]
   2755=LEMAH JUMLAH [7]
   4638=LEMAH JUMLAH [7]
   7609=LEMAH JUMLAH [7]
   8889=LEMAH JUMLAH [7]
   2740=LEMAH JUMLAH [7]
   5406=LEMAH JUMLAH [9]
   7610=LEMAH JUMLAH [6]
   9641=LEMAH JUMLAH [2]
   3543=LEMAH JUMLAH [0]
   7179=LEMAH JUMLAH [8]
   6479=LEMAH JUMLAH [9]
   4789=LEMAH JUMLAH [8]
   1513=LEMAH JUMLAH [7]
   7010=LEMAH JUMLAH [8]
   7952=LEMAH JUMLAH [5]
   8954=LEMAH JUMLAH [6]
   2538=LEMAH JUMLAH [1]
   4602=LEMAH JUMLAH [3]
   7122=LEMAH JUMLAH [2]
   3940=LEMAH JUMLAH [3]
   7127=LEMAH JUMLAH [1]
   5132=LEMAH JUMLAH [9]
   2568=LEMAH JUMLAH [3]
   0476=LEMAH JUMLAH [9]
   9598=LEMAH JUMLAH [0]
   9865=LEMAH JUMLAH [0]
   9511=LEMAH JUMLAH [0]
   7676=LEMAH JUMLAH [6]
   1063=LEMAH JUMLAH [5]
   3279=LEMAH JUMLAH [0]
   6504=LEMAH JUMLAH [9]
   0874=LEMAH JUMLAH [5]
   5712=LEMAH JUMLAH [7]
   7075=LEMAH JUMLAH [5]
   0515=LEMAH JUMLAH [9]
   3764=LEMAH JUMLAH [9]
   1300=LEMAH JUMLAH [2]
   0278=LEMAH JUMLAH [9]
   2107=LEMAH JUMLAH [5]
   2770=LEMAH JUMLAH [7]
   0898=LEMAH JUMLAH [2]
   7617=LEMAH JUMLAH [7]
   8137=LEMAH JUMLAH [1]
   5502=LEMAH JUMLAH [2]
   3472=LEMAH JUMLAH [3]
   0988=LEMAH JUMLAH [8]
   7454=LEMAH JUMLAH [3]
   4326=LEMAH JUMLAH [3]
   1091=LEMAH JUMLAH [8]
   2837=LEMAH JUMLAH [3]
   8135=LEMAH JUMLAH [6]
   8940=LEMAH JUMLAH [9]
   5440=LEMAH JUMLAH [9]
   5755=LEMAH JUMLAH [2]
   3386=LEMAH JUMLAH [7]
   5078=LEMAH JUMLAH [8]
   9825=LEMAH JUMLAH [6]
   5722=LEMAH JUMLAH [5]
   4176=LEMAH JUMLAH [2]
   7870=LEMAH JUMLAH [9]
   3272=LEMAH JUMLAH [1]
   5584=LEMAH JUMLAH [1]
   4407=LEMAH JUMLAH [1]
   8183=LEMAH JUMLAH [6]
   2016=LEMAH JUMLAH [1]
   8931=LEMAH JUMLAH [3]
   8681=LEMAH JUMLAH [0]
   5806=LEMAH JUMLAH [7]
   4233=LEMAH JUMLAH [8]
   2418=LEMAH JUMLAH [0]
   2828=LEMAH JUMLAH [0]
   5939=LEMAH JUMLAH [8]
   2477=LEMAH JUMLAH [5]
   4125=LEMAH JUMLAH [0]
   6089=LEMAH JUMLAH [2]
   7328=LEMAH JUMLAH [2]
   2865=LEMAH JUMLAH [7]
   2527=LEMAH JUMLAH [5]
   1122=LEMAH JUMLAH [8]
   3565=LEMAH JUMLAH [7]
   1371=LEMAH JUMLAH [5]
   1935=LEMAH JUMLAH [8]
   2079=LEMAH JUMLAH [8]
   4003=LEMAH JUMLAH [2]
   7974=LEMAH JUMLAH [2]
   2395=LEMAH JUMLAH [3]
   6673=LEMAH JUMLAH [5]
   1672=LEMAH JUMLAH [8]
   5775=LEMAH JUMLAH [9]
   4331=LEMAH JUMLAH [7]
   8587=LEMAH JUMLAH [3]
   0774=LEMAH JUMLAH [3]
   0277=LEMAH JUMLAH [7]
   1974=LEMAH JUMLAH [0]
   8768=LEMAH JUMLAH [3]
   8270=LEMAH JUMLAH [8]
   9344=LEMAH JUMLAH [3]
   1753=LEMAH JUMLAH [7]
   0847=LEMAH JUMLAH [5]
   8583=LEMAH JUMLAH [1]
   0779=LEMAH JUMLAH [1]
   8639=LEMAH JUMLAH [3]
   1651=LEMAH JUMLAH [6]
   3371=LEMAH JUMLAH [5]
   4451=LEMAH JUMLAH [3]
   3698=LEMAH JUMLAH [6]
   1145=LEMAH JUMLAH [7]
   7357=LEMAH JUMLAH [0]
   4099=LEMAH JUMLAH [6]
   5377=LEMAH JUMLAH [8]
   6120=LEMAH JUMLAH [3]
   7692=LEMAH JUMLAH [5]
   7042=LEMAH JUMLAH [3]
   4197=LEMAH JUMLAH [9]
   1721=LEMAH JUMLAH [3]
   2041=LEMAH JUMLAH [5]
   0324=LEMAH JUMLAH [0]
   8018=LEMAH JUMLAH [5]
   0053=LEMAH JUMLAH [3]
   8971=LEMAH JUMLAH [5]
   2199=LEMAH JUMLAH [1]
   7175=LEMAH JUMLAH [1]
   3730=LEMAH JUMLAH [5]
   1837=LEMAH JUMLAH [5]
   7786=LEMAH JUMLAH [4]
   5828=LEMAH JUMLAH [7]
   5823=LEMAH JUMLAH [3]
   3133=LEMAH JUMLAH [5]
   7231=LEMAH JUMLAH [5]
   5011=LEMAH JUMLAH [2]
   9302=LEMAH JUMLAH [3]
   9447=LEMAH JUMLAH [9]
   1037=LEMAH JUMLAH [1]
   6195=LEMAH JUMLAH [0]
   7893=LEMAH JUMLAH [3]
   7553=LEMAH JUMLAH [5]
   9012=LEMAH JUMLAH [5]
   4478=LEMAH JUMLAH [9]
   2058=LEMAH JUMLAH [8]
   5068=LEMAH JUMLAH [7]
   6415=LEMAH JUMLAH [9]


   1. SKbiX+Ca’l2
    5865=LEMAH SELISIH [1]
    8330=LEMAH SELISIH [6]
    3403=LEMAH SELISIH [5]
    0263=LEMAH SELISIH [9]
    0335=LEMAH SELISIH [6]
    6888=LEMAH SELISIH [9]
    3544=LEMAH SELISIH [0]
    2108=LEMAH SELISIH [4]
    5541=LEMAH SELISIH [2]
    0730=LEMAH SELISIH [9]
    8159=LEMAH SELISIH [1]
    8608=LEMAH SELISIH [8]
    0225=LEMAH SELISIH [9]
    9451=LEMAH SELISIH [4]
    0432=LEMAH SELISIH [6]
    6022=LEMAH SELISIH [0]
    7943=LEMAH SELISIH [9]
    3057=LEMAH SELISIH [1]
    4602=LEMAH SELISIH [8]
    3903=LEMAH SELISIH [7]
    5772=LEMAH SELISIH [5]
    1262=LEMAH SELISIH [6]
    6847=LEMAH SELISIH [1]
    2348=LEMAH SELISIH [5]
    0391=LEMAH SELISIH [5]
    8396=LEMAH SELISIH [9]
    0514=LEMAH SELISIH [1]
    2851=LEMAH SELISIH [7]
    0377=LEMAH SELISIH [5]
    5890=LEMAH SELISIH [3]
    4794=LEMAH SELISIH [4]
    2301=LEMAH SELISIH [9]
    5595=LEMAH SELISIH [3]
    7199=LEMAH SELISIH [7]
    5493=LEMAH SELISIH [0]
    0210=LEMAH SELISIH [8]
    4810=LEMAH SELISIH [7]
    6180=LEMAH SELISIH [9]
    3411=LEMAH SELISIH [9]
    6255=LEMAH SELISIH [0]
    1180=LEMAH SELISIH [3]
    3919=LEMAH SELISIH [5]
    2755=LEMAH SELISIH [6]
    4638=LEMAH SELISIH [8]
    7609=LEMAH SELISIH [7]
    8889=LEMAH SELISIH [6]
    2740=LEMAH SELISIH [3]
    5406=LEMAH SELISIH [6]
    7610=LEMAH SELISIH [4]
    9641=LEMAH SELISIH [5]
    3543=LEMAH SELISIH [7]
    7179=LEMAH SELISIH [3]
    6479=LEMAH SELISIH [8]
    4789=LEMAH SELISIH [1]
    1513=LEMAH SELISIH [0]
    7010=LEMAH SELISIH [8]
    7952=LEMAH SELISIH [8]
    8954=LEMAH SELISIH [1]
    2538=LEMAH SELISIH [7]
    4602=LEMAH SELISIH [7]
    7122=LEMAH SELISIH [8]
    3940=LEMAH SELISIH [9]
    7127=LEMAH SELISIH [3]
    5132=LEMAH SELISIH [0]
    2568=LEMAH SELISIH [6]
    0476=LEMAH SELISIH [7]
    9598=LEMAH SELISIH [9]
    9865=LEMAH SELISIH [5]
    9511=LEMAH SELISIH [8]
    7676=LEMAH SELISIH [5]
    1063=LEMAH SELISIH [4]
    3279=LEMAH SELISIH [5]
    6504=LEMAH SELISIH [9]
    0874=LEMAH SELISIH [6]
    5712=LEMAH SELISIH [1]
    7075=LEMAH SELISIH [8]
    0515=LEMAH SELISIH [9]
    3764=LEMAH SELISIH [6]
    1300=LEMAH SELISIH [6]
    0278=LEMAH SELISIH [9]
    2107=LEMAH SELISIH [5]
    2770=LEMAH SELISIH [5]
    0898=LEMAH SELISIH [3]
    7617=LEMAH SELISIH [3]
    8137=LEMAH SELISIH [9]
    5502=LEMAH SELISIH [6]
    3472=LEMAH SELISIH [1]
    0988=LEMAH SELISIH [4]
    7454=LEMAH SELISIH [9]
    4326=LEMAH SELISIH [5]
    1091=LEMAH SELISIH [9]
    2837=LEMAH SELISIH [5]
    8135=LEMAH SELISIH [1]
    8940=LEMAH SELISIH [0]
    5440=LEMAH SELISIH [6]
    5755=LEMAH SELISIH [9]
    3386=LEMAH SELISIH [5]
    5078=LEMAH SELISIH [5]
    9825=LEMAH SELISIH [3]
    5722=LEMAH SELISIH [7]
    4176=LEMAH SELISIH [0]
    7870=LEMAH SELISIH [3]
    3272=LEMAH SELISIH [6]
    5584=LEMAH SELISIH [9]
    4407=LEMAH SELISIH [9]
    8183=LEMAH SELISIH [8]
    2016=LEMAH SELISIH [5]
    8931=LEMAH SELISIH [8]
    8681=LEMAH SELISIH [7]
    5806=LEMAH SELISIH [4]
    4233=LEMAH SELISIH [9]
    2418=LEMAH SELISIH [5]
    2828=LEMAH SELISIH [7]
    5939=LEMAH SELISIH [9]
    2477=LEMAH SELISIH [5]
    4125=LEMAH SELISIH [5]
    6089=LEMAH SELISIH [9]
    7328=LEMAH SELISIH [8]
    2865=LEMAH SELISIH [8]
    2527=LEMAH SELISIH [5]
    1122=LEMAH SELISIH [0]
    3565=LEMAH SELISIH [5]
    1371=LEMAH SELISIH [6]
    1935=LEMAH SELISIH [4]
    2079=LEMAH SELISIH [0]
    4003=LEMAH SELISIH [4]
    7974=LEMAH SELISIH [1]
    2395=LEMAH SELISIH [7]
    6673=LEMAH SELISIH [3]
    1672=LEMAH SELISIH [0]
    5775=LEMAH SELISIH [1]
    4331=LEMAH SELISIH [7]
    8587=LEMAH SELISIH [6]
    0774=LEMAH SELISIH [3]
    0277=LEMAH SELISIH [6]
    1974=LEMAH SELISIH [4]
    8768=LEMAH SELISIH [1]
    8270=LEMAH SELISIH [5]
    9344=LEMAH SELISIH [7]
    1753=LEMAH SELISIH [9]
    0847=LEMAH SELISIH [0]
    8583=LEMAH SELISIH [7]
    0779=LEMAH SELISIH [3]
    8639=LEMAH SELISIH [0]
    1651=LEMAH SELISIH [7]
    3371=LEMAH SELISIH [5]
    4451=LEMAH SELISIH [8]
    3698=LEMAH SELISIH [8]
    1145=LEMAH SELISIH [7]
    7357=LEMAH SELISIH [5]
    4099=LEMAH SELISIH [2]
    5377=LEMAH SELISIH [9]
    6120=LEMAH SELISIH [5]
    7692=LEMAH SELISIH [6]
    7042=LEMAH SELISIH [6]
    4197=LEMAH SELISIH [3]
    1721=LEMAH SELISIH [4]
    2041=LEMAH SELISIH [9]
    0324=LEMAH SELISIH [5]
    8018=LEMAH SELISIH [9]
    0053=LEMAH SELISIH [8]
    8971=LEMAH SELISIH [1]
    2199=LEMAH SELISIH [5]
    7175=LEMAH SELISIH [7]
    3730=LEMAH SELISIH [1]
    1837=LEMAH SELISIH [9]
    7786=LEMAH SELISIH [8]
    5828=LEMAH SELISIH [4]
    5823=LEMAH SELISIH [8]
    3133=LEMAH SELISIH [0]
    7231=LEMAH SELISIH [3]
    5011=LEMAH SELISIH [0]
    9302=LEMAH SELISIH [1]
    9447=LEMAH SELISIH [1]
    1037=LEMAH SELISIH [1]
    6195=LEMAH SELISIH [1]
    7893=LEMAH SELISIH [5]
    7553=LEMAH SELISIH [1]
    9012=LEMAH SELISIH [2]
    4478=LEMAH SELISIH [3]
    2058=LEMAH SELISIH [4]
    5068=LEMAH SELISIH [2]
    6415=LEMAH SELISIH [7]


  4. 6888= 06 * 01 * 03_Os
   3544= 11 * 12 * 12_Os
   2108= 03 * 04 * 01_Os
   5541= 03 * 01 * 12_Os
   0730= 09 * 10 * 12_Os
   8159= 10 * 12 * 05_Os
   8608= 05 * 09 * 05_Os
   0225= 06 * 08 * 01_Os
   9451= 04 * 10 * 02_Os
   0432= 09 * 02 * 01_Os
   6022= 09 * 11 * 12_Os
   7943= 03 * 10 * 08_Os
   3057= 09 * 01 * 07_Os
   4602= 06 * 12 * 12_Os
   3903= 10 * 12 * 02_Os
   5772= 05 * 12 * 01_Os
   1262= 07 * 09 * 03_Os
   6847= 07 * 01 * 09_Os
   2348= 08 * 10 * 03_Os
   0391= 05 * 08 * 03_Os
   8396= 11 * 11 * 12_Os
   0514= 08 * 02 * 09_Os
   2851= 07 * 11 * 04_Os
   0377= 09 * 12 * 12_Os
   5890= 05 * 09 * 04_Os
   4794= 12 * 02 * 03_Os
   2301= 06 * 09 * 04_Os
   5595= 10 * 09 * 12_Os
   7199= 08 * 05 * 06_Os
   5493= 04 * 08 * 03_Os
   0210= 04 * 11 * 12_Os
   4810= 04 * 09 * 09_Os
   6180= 10 * 01 * 02_Os
   3411= 04 * 03 * 03_Os
   6255= 11 * 04 * 12_Os
   1180= 04 * 05 * 06_Os
   3919= 08 * 02 * 12_Os
   2755= 03 * 05 * 04_Os
   4638= 10 * 02 * 05_Os
   7609= 08 * 12 * 12_Os
   8889= 06 * 09 * 12_Os
   2740= 08 * 10 * 09_Os
   5406= 06 * 02 * 04_Os
   7610= 08 * 12 * 09_Os
   9641= 05 * 01 * 12_Os
   3543= 06 * 09 * 01_Os
   7179= 11 * 11 * 04_Os
   6479= 04 * 03 * 01_Os
   4789= 11 * 11 * 04_Os
   1513= 08 * 04 * 01_Os
   7010= 05 * 12 * 06_Os
   7952= 10 * 12 * 05_Os
   8954= 03 * 05 * 01_Os
   2538= 06 * 12 * 03_Os
   4602= 05 * 12 * 05_Os
   7122= 09 * 05 * 12_Os
   3940= 07 * 05 * 02_Os
   7127= 06 * 09 * 12_Os
   5132= 09 * 05 * 12_Os
   2568= 03 * 12 * 02_Os
   0476= 04 * 01 * 09_Os
   9598= 03 * 11 * 02_Os
   9865= 09 * 09 * 02_Os
   9511= 06 * 05 * 12_Os
   7676= 09 * 11 * 02_Os
   1063= 06 * 12 * 06_Os
   3279= 08 * 02 * 01_Os
   6504= 10 * 10 * 12_Os
   0874= 11 * 09 * 02_Os
   5712= 04 * 02 * 07_Os
   7075= 09 * 05 * 04_Os
   0515= 11 * 10 * 01_Os
   3764= 03 * 01 * 12_Os
   1300= 03 * 12 * 09_Os
   0278= 10 * 11 * 01_Os
   2107= 05 * 08 * 12_Os
   2770= 10 * 12 * 05_Os
   0898= 03 * 02 * 06_Os
   7617= 11 * 10 * 02_Os
   8137= 05 * 10 * 04_Os
   5502= 08 * 01 * 01_Os
   3472= 06 * 08 * 01_Os
   0988= 05 * 01 * 01_Os
   7454= 03 * 09 * 01_Os
   4326= 09 * 12 * 04_Os
   1091= 05 * 03 * 06_Os
   2837= 06 * 08 * 02_Os
   8135= 09 * 10 * 02_Os
   8940= 05 * 09 * 12_Os
   5440= 09 * 12 * 09_Os
   5755= 04 * 10 * 03_Os
   3386= 03 * 03 * 05_Os
   5078= 11 * 09 * 12_Os
   9825= 04 * 08 * 08_Os
   5722= 06 * 11 * 12_Os
   4176= 05 * 08 * 02_Os
   7870= 04 * 08 * 01_Os
   3272= 09 * 01 * 04_Os
   5584= 10 * 11 * 02_Os
   4407= 03 * 02 * 02_Os
   8183= 07 * 08 * 01_Os
   2016= 03 * 08 * 04_Os
   8931= 04 * 11 * 12_Os
   8681= 04 * 05 * 02_Os
   5806= 05 * 11 * 08_Os
   4233= 12 * 01 * 04_Os
   2418= 11 * 11 * 09_Os
   2828= 09 * 08 * 06_Os
   5939= 08 * 08 * 12_Os
   2477= 05 * 10 * 02_Os
   4125= 03 * 08 * 01_Os
   6089= 08 * 05 * 07_Os
   7328= 07 * 10 * 08_Os
   2865= 06 * 05 * 08_Os
   2527= 06 * 11 * 03_Os
   1122= 03 * 03 * 03_Os
   3565= 10 * 10 * 12_Os
   1371= 05 * 02 * 02_Os
   1935= 04 * 09 * 12_Os
   2079= 10 * 05 * 05_Os
   4003= 09 * 01 * 01_Os
   7974= 04 * 08 * 09_Os
   2395= 10 * 11 * 06_Os
   6673= 08 * 01 * 01_Os
   1672= 10 * 11 * 02_Os
   5775= 10 * 10 * 12_Os
   4331= 10 * 11 * 08_Os
   8587= 07 * 08 * 01_Os
   0774= 07 * 11 * 04_Os
   0277= 07 * 05 * 01_Os
   1974= 11 * 02 * 03_Os
   8768= 06 * 08 * 12_Os
   8270= 09 * 11 * 01_Os
   9344= 03 * 09 * 03_Os
   1753= 09 * 03 * 12_Os
   0847= 09 * 08 * 09_Os
   8583= 05 * 08 * 09_Os
   0779= 04 * 09 * 05_Os
   8639= 11 * 11 * 01_Os
   1651= 04 * 10 * 04_Os
   3371= 05 * 08 * 05_Os
   4451= 07 * 09 * 03_Os
   3698= 11 * 02 * 04_Os
   1145= 10 * 08 * 12_Os
   7357= 08 * 10 * 04_Os
   4099= 07 * 08 * 09_Os
   5377= 04 * 10 * 02_Os
   6120= 06 * 09 * 12_Os
   7692= 09 * 12 * 01_Os
   7042= 08 * 10 * 07_Os
   4197= 05 * 02 * 06_Os
   1721= 07 * 09 * 01_Os
   2041= 04 * 10 * 05_Os
   0324= 04 * 01 * 04_Os
   8018= 07 * 09 * 01_Os
   0053= 05 * 05 * 03_Os
   8971= 05 * 08 * 01_Os
   2199= 08 * 10 * 01_Os
   7175= 08 * 08 * 01_Os
   3730= 04 * 02 * 02_Os
   1837= 07 * 04 * 09_Os
   7786= 10 * 08 * 12_Os
   5828= 05 * 09 * 06_Os
   5823= 06 * 12 * 02_Os
   3133= 11 * 09 * 12_Os
   7231= 04 * 11 * 05_Os
   5011= 03 * 08 * 01_Os
   9302= 10 * 10 * 06_Os
   9447= 06 * 12 * 03_Os
   1037= 06 * 08 * 03_Os
   6195= 04 * 02 * 01_Os
   7893= 07 * 10 * 02_Os
   7553= 08 * 10 * 03_Os
   9012= 06 * 08 * 09_Os
   4478= 05 * 11 * 04_Os
   2058= 10 * 09 * 07_Os
   5068= 05 * 05 * 02_Os
   6415= 05 * 08 * 12_Os

 11. SDY SABTU

  A2 – C1 t1 n3

  6120=
  7692=90123
  7042=67890
  4197=56789Γ—
  1721=23456
  2041=01234
  0324=01234
  8018=90123
  0053=78901
  8971=89012
  2199=56789
  7175=01234
  3730=90123
  1837=45678
  7786=56789
  5828=01234
  5823=23456
  3133=34567
  7231=01234
  5011=67890
  9302=12345
  9447=45678
  1037=89012
  6195=90123
  7893=12345
  7553=12345
  9012=67890
  4478=45678
  2058=34567
  5068=12345
  6415=01234

  AM: 01234

  2D INVEST

  05*50*06*60*07*70*
  15*51*16*61*17*71*
  25*52*26*62*27*72*
  99*00*11*22*33*44#

  Tak Ada Rumus Yg Abadi
  ——– UPS ———

  Mampir juga all Sobat Di
  http://www.totomaster.top

 12. sideny sabtu

  eb+ea tymb ty

  7893=

  7553=92

  9012=07

  4478=58

  2058=85

  5068=85

  6415=70 ai

  prediksi
  andalah
  yg lebih ok

  Thanks Roomnya BoSs
  FULL KODE SYAIR SDY,SGP,HKG
  TERUPDATE,TERLENGKAP DAN TERCEPAT
  KLIK ON HERE

  https://barayasyair.site/

 13. PREDIKSI SYDNEY 12.01.19
  En. 3
  1974 => 7
  8768 => 1
  8270 => 3
  9344 => 7
  1753 => 6
  0847 => 0
  8583 => 6
  0779 => 2
  8639 => 2
  1651 => 4
  3371 => 4
  4451 => 4
  3698 => 1
  1145 => 8
  7357 => 0
  4099 => 2
  5377 => 0
  6120 => 3
  7692 => 5
  7042 => 5
  4197 => 0
  1721 => 4
  2041 => 4
  0324 => 7
  8018 => 1
  0053 => 6
  8971 => 4
  2199 => 2
  7175 => 8
  3730 => 3
  1837 => 0
  7786 => 9
  5828 => 1
  5823 => 6
  3133 => 6
  7231 => 4
  5011 => 4
  9302 => 5
  9447 => 0
  1037 => 0
  6195 => 8
  7893 => 6
  7553 => 6
  9012 => 5
  4478 => 1
  2058 => 1
  5068 => 1

  6415 => 8 ((( 0ff Kepala )))
  **** =

  AI = 0147
  AI = 017
  AI = 07
  AI = 7

  CM = 71. 03. 79
  CB = 07

  26 LN TOP
  03. 06. 16. 42. 45
  49. 72. 75. 78. 79
  04. 07. 17

  ~ BB ~

  Thank’s, tetap UPS

  Ber-uang β˜› VIPTOTO73

 14. ==> NEW <==
  4331 : 678902345 : ke
  8587 : 567891234 : ke
  0774 : 234568901 : ke
  0277 : 890124567 : ke
  1974 : 456780123 : ke
  8768 : 012346789 : ke
  8270 : 567891234 : ke
  9344 : 123457890 : ke
  1753 : 567891234 : ke
  0847 : 012346789 : ke
  8583 : 890124567 : ke
  0779 : 012346789 : ke
  8639 : 123457890 : ke
  1651 : 567891234 : ke
  3371 : 567891234 : ke
  4451 : 567891234 : ke
  3698 : 234568901 : ke
  1145 : 678902345 : ke
  7357 : 678902345 : ke
  4099 : 567891234 : ke
  5377 : 012346789 : ke
  6120 : 345679012 : ke
  7692 : 012346789 : ke
  7042 : 345679012 : ke
  4197 : 234568901 : ke
  1721 : 345679012 : ke
  2041 : 567891234 : ke
  0324 : 234568901 : ke
  8018 : 456780123 : ke
  0053 : 456780123 : ke
  8971 : 567891234 : ke
  2199 : 678902345 : ke
  7175 : 567891234 : ke
  3730 : 345679012 : ke
  1837 : 567891234 : ke
  7786 : 678902345 : ke
  5828 : 456780123 : ke
  5823 : 901235678 : ke
  3133 : 012346789 : ke
  7231 : 890124567 : ke
  5011 : 678902345 : ke
  9302 : 567891234 : ke
  9447 : 567891234 : ke
  1037 : 890124567 : ke
  6195 : 345679012 : ke
  7893 : 345679012 : ke
  7553 : 890124567 : ke
  9012 : 456780123 : ke
  4478 : 901235678 : ke
  2058 : 234568901 : ke

  5068 : 678902345 : xxpth
  6415 : 567891234 : ke

  A4.ml+K1(ty)
  L2D = 0

  ================

  1371 : 456789013 : ke
  1935 : 890123457 : ke
  2079 : 456789013 : ke
  4003 : 012345679 : ke
  7974 : 678901235 : ke
  2395 : 567890124 : ke

  6673 : 456789013 : xxpth
  1672 : 678901235 : ke
  5775 : 789012346 : ke
  4331 : 456789013 : ke
  8587 : 890123457 : ke
  0774 : 234567891 : ke
  0277 : 567890124 : ke
  1974 : 234567891 : ke
  8768 : 567890124 : ke
  8270 : 123456780 : ke
  9344 : 901234568 : ke
  1753 : 567890124 : ke
  0847 : 678901235 : ke
  8583 : 234567891 : ke
  0779 : 678901235 : ke
  8639 : 012345679 : ke
  1651 : 012345679 : ke
  3371 : 890123457 : ke
  4451 : 890123457 : ke
  3698 : 890123457 : ke
  1145 : 123456780 : ke
  7357 : 456789013 : ke
  4099 : 234567891 : ke
  5377 : 012345679 : ke
  6120 : 234567891 : ke
  7692 : 901234568 : ke
  7042 : 789012346 : ke
  4197 : 789012346 : ke
  1721 : 234567891 : ke
  2041 : 890123457 : ke
  0324 : 890123457 : ke

  8018 : 567890124 : xxpth
  0053 : 123456780 : ke
  8971 : 678901235 : ke
  2199 : 890123457 : ke
  7175 : 012345679 : ke
  3730 : 456789013 : ke
  1837 : 901234568 : ke
  7786 : 234567891 : ke
  5828 : 345678902 : ke
  5823 : 123456780 : ke
  3133 : 678901235 : ke
  7231 : 678901235 : ke
  5011 : 890123457 : ke
  9302 : 890123457 : ke
  9447 : 789012346 : ke
  1037 : 234567891 : ke
  6195 : 234567891 : ke
  7893 : 456789013 : ke
  7553 : 678901235 : ke
  9012 : 678901235 : ke

  4478 : 789012346 : xxpth
  2058 : 123456780 : ke
  5068 : 123456780 : ke
  6415 : 123456780 : ke

  E2.m9
  L2D = 9
  ===============

  Terima kasih tempatnya Bosku.
  Jgn lupa berkunjung di gubug kami Bosku
  Klik -> http://hoki99.us

 15. PERKIRAAN SYDNEY SABTU
  12 JANUARI 2019

  AI.. 1368

  LINE.. 12 13 16 18 23 26 28 36 38 68 BB

  TOP LINE.. 13 31 36 63

  TARGET LINE.. Go Gubuk Bambu

  UPS

  SENG PENTING YAKIN
  KALAH ATAU MENANG DI PIKER KERI

  LANJUTKAN KE mahkota

 16. SATRIA PREDICTION SYDNEY
  SABTU 12 JANUARI 2019

  AI ☞ 2456
  CB ☞ 2 / 6
  TUNGGAL β˜› 6666
  AS ☞ 59 – 6
  COP ☞ 59 – 4

  ♀ 64 LN ♀
  20*21*22*23*24*25*26*27*28*29
  02*12*32*72*82*92
  40*41*42*43*44*45*46*47*48*49
  04*14*34*74*84*94
  50*51*52*53*54*55*56*57*58*59
  05*15*35*75*85*95
  60*61*62*63*64*65*66*67*68*69
  06*16*36*76*86*96

  ♀ 48 LN ♀
  20*21*22*23*24*25*26*27*28*29
  02*12*32*72*82*92
  40*41*42*43*44*45*46*47*48*49
  04*14*34*74*84*94
  60*61*62*63*64*65*66*67*68*69
  06*16*36*76*86*96

  ♀ 32 LN ♀
  20*21*22*23*24*25*26*27*28*29
  02*12*32*72*82*92
  60*61*62*63*64*65*66*67*68*69
  06*16*36*76*86*96

  ♀ 16 LN ♀
  60*61*62*63*64*65*66*67*68*69
  06*16*36*76*86*96

  ♀ 1 LN ♀
  62

  Mampir Guy’s… http://satriaprediction.top/prediksi-sydney/sd-sabtu

 17. SYDNE SABTU


  1837Β = 246CB
  ≼‒≽
  7786Β = 246CB
  ≼‒≽
  5828Β = 246CB
  ≼‒≽
  5823Β = 135CB
  ≼‒≽
  3133Β = 357CB
  ≼‒≽
  7231Β = 579CB
  ≼‒≽
  5011Β = 579CB
  ≼‒≽
  9302Β = 913CB
  ≼‒≽
  9447Β = 135CB
  ≼‒≽
  1037Β = 680CB
  ≼‒≽
  6195Β = 357CB
  ≼‒≽
  7893Β = 791CB
  ≼‒≽
  7553Β = 791CB
  ≼‒≽
  9012Β = 024CB
  ≼‒≽
  4478Β = 680CB
  ≼‒≽
  2058Β = 357CB
  ≼‒≽
  5068Β = 680CB
  ≼‒≽
  6415 = 024CB
  ≼‒≽
  Cgml Jd Ee(mb) ld


  5823Β = 03 Ai
  ≼‒≽
  3133Β = 81 Ai
  ≼‒≽
  7231Β = 81 Ai
  ≼‒≽
  5011Β = 92 Ai
  ≼‒≽
  9302Β = 70 Ai
  ≼‒≽
  9447Β = 47 Ai
  ≼‒≽
  1037Β = 92 Ai
  ≼‒≽
  6195Β = 36 Ai
  ≼‒≽
  7893Β = 25 Ai
  ≼‒≽
  7553Β = 92 Ai
  ≼‒≽
  9012Β = 58 Ai
  ≼‒≽
  4478Β = 25 Ai
  ≼‒≽
  2058Β = 70 Ai
  ≼‒≽
  5068 = 81 Ai
  ≼‒≽
  6415 = 36 Ai
  ≼‒≽
  Cd Jg Admb(ix) le

  ════════════════

  Tank’s Tempatnya Bosku…
  SEMOGA HOKY MENYERTAIMU
  My Home

  »»BOPOPREDICTION.SITE

 18. SOLUSI LAIN


  OBAT BENGONG
  SYDNEY SABTU

  ═══════════
  ════════
  CjML+Ea4)
  1837= 671 Ai
  7786= 126 Ai
  5828= 126 Ai
  5823= 893 Ai
  3133= 893 Ai
  7231= 126 Ai
  5011= 560 Ai
  9302= 671 Ai
  9447= 671 Ai
  1037= 560 Ai
  6195= 348 Ai
  7893= 015 Ai
  7553= 015 Ai
  9012= 671 Ai
  4478= 893 Ai
  2058= 348 Ai
  5068= 126 Ai
  6415= 782 Ai
  ════════
  CiMB+EhML
  2041
  0324= 5678 Ai
  8018= 3456 Ai
  0053= 5678 Ai
  8971= 9012 Ai
  2199= 5678 Ai
  7175= 9012 Ai
  3730= 3456 Ai
  1837= 8901 Ai
  7786= 5678 Ai
  5828= 9012 Ai
  5823= 0123 Ai
  3133= 1234 Ai
  7231= 1234 Ai
  5011= 0123 Ai
  9302= 7890 Ai
  9447= 1234 Ai
  1037= 6789 Ai
  6195= 0123 Ai
  7893= 0123 Ai
  7553= 9012 Ai
  9012= 8901 Ai
  4478= 6789 Ai
  2058= 6789 Ai
  5068= 1234 Ai
  6415= 3456 Ai
  ════════
  POLA AI = 278 VS 3456
  ════════════════════════
  23 24 25 26 73 74 75 76 83 84 85 86 (BOLAK BALIK)
  ════════════════════════
  7175=C7+K5
  3730= 9357 K
  1837= 8246 K
  7786= 0468 K
  5828= 8246 K
  5823= 5913 K
  3133= 5913 K
  7231= 7135 K
  5011= 2680 K
  9302= 0468 K
  9447= 3791 K
  1037= 3791 K
  6195= 3791 K
  7893= 3791 K
  7553= 5913 K
  9012= 7135 K
  4478= 5913 K
  2058= 0468 K
  5068= 7135 K
  6415= 0468 K
  ═══════════════════════
  42 47 48 62 67 68 83 84 85 86
  ═══════════════════════
  AdMB-KjMB
  5828=EKOR KECIL
  5823=EKOR KECIL
  3133=EKOR KECIL
  7231=EKOR KECIL
  5011=EKOR KECIL
  9302=EKOR BESAR
  9447=EKOR BESAR
  1037=EKOR BESAR
  6195=EKOR KECIL
  7893=EKOR KECIL
  7553=EKOR KECIL
  9012=EKOR BESAR
  4478=EKOR BESAR
  2058=EKOR BESAR
  5068=EKOR BESAR
  6415=EKOR KECIL _______01234
  ══════════════════
  ((((((( 42 62 83 84 )))))))))
  ══════════════════
  CB 09 (POLA GABUNG)
  |
  042 062 083 084
  942 962 983 984

  |
  \
  |
  NO GARANTTY

 19. Ct SD

  3272 => 458912 Ct
  5584 => 670134 Ct
  4407 => 236790 Ct
  8183 => 347801 Ct
  2016 => 892356 Ct
  8931 => 014578 Ct
  8681 => 236790 Ct
  5806 => 892356 Ct
  4233 => 781245 Ct
  2418 => 781245 Ct
  2828 => 458912 Ct
  5939 => 347801 Ct
  2477 => 236790 Ct
  4125 => 569023 Ct
  6089 => 236790 Ct
  7328 => 781245 Ct
  2865 => 781245 Ct
  2527 => 892356 Ct
  1122 => 458912 Ct
  3565 => 236790 Ct
  1371 => 569023 Ct
  1935 => 892356 Ct
  2079 => 236790 Ct
  4003 => 236790 Ct
  7974 => 569023 Ct
  2395 => 014578 Ct
  6673 => 236790 Ct
  1672 => 781245 Ct
  5775 => 781245 Ct
  4331 => 347801 Ct
  8587 => 458912 Ct
  0774 => 236790 Ct
  0277 => 347801 Ct
  1974 => 670134 Ct
  8768 => 014578 Ct
  8270 => 781245 Ct
  9344 => 670134 Ct
  1753 => 903467 Ct
  0847 => 903467 Ct
  8583 => 014578 Ct
  0779 => 236790 Ct
  8639 => 347801 Ct
  1651 => 347801 Ct
  3371 => 569023 Ct
  4451 => 892356 Ct
  3698 => 670134 Ct
  1145 => 903467 Ct
  7357 => 458912 Ct
  4099 => 014578 Ct
  5377 => 458912 Ct
  6120 => 892356 Ct
  7692 => 236790 Ct
  7042 => 903467 Ct
  4197 => 347801 Ct
  1721 => 903467 Ct
  2041 => 670134 Ct
  0324 => 347801 Ct
  8018 => 781245 Ct
  0053 => 014578 Ct
  8971 => 892356 Ct
  2199 => 014578 Ct
  7175 => 903467 Ct
  3730 => 781245 Ct
  1837 => 892356 Ct
  7786 => 569023 Ct
  5828 => 458912 Ct
  5823 => 347801 Ct
  3133 => 347801 Ct
  7231 => 347801 Ct
  5011 => 781245 Ct
  9302 => 014578 Ct
  9447 => 670134 Ct
  1037 => 236790 Ct
  6195 => 670134 Ct
  7893 => 903467 Ct
  7553 => 670134 Ct
  9012 => 781245 Ct
  4478 => 014578 Ct
  2058 => 569023 Ct
  5068 => 892356 Ct
  6415 => 014578 Ct

  Thanks sobat atas lapaknya
  DAPATKAN ANGKA JITU 2D
  UNTUK TOGEL SD,SG & HK
  di web prediksi kami :

  Klik => TREKJITU.NET

 20. Sidney
  ====

  0324
  8018
  0053
  8971
  2199
  7175
  3730
  1837
  7786
  5828
  5823
  3133
  7231 : tw : 306
  5011 : AI : 084
  9302 : AI : 084
  9447 : AI : 973
  1037 : AI : 195
  6195 : AI : 195
  7893 : AI : 751
  7553 : AI : 862
  9012 : AI : 751
  4478 : AI : 862
  2058 : AI : 862
  5068 : AI : 195
  6415 : AI : 206

  .
  LINE SIDNEY =

  56 50 42

  52 63 65

  86 46 40

  80 82 05

  96 90 92

  03

  TETAP UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI

  Trim’s Bosku atas tempat nya ,

  Prediksi selengkapnya klik ⏭️ sinauangka.com
  β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬

 21. syd sabtu

  ca.ab.

  3133
  7231=7210
  5011=7210
  9302=9432
  9447=3876
  1037=5098
  6195=6109
  7893=8321
  7553=6109
  9012=5098
  4478=4987
  2058=6109
  5068=5098
  6415=6109

  ai = 0169

  ups all master … !!!

  http://masterangka.net

  syd sabtu

Togel Online Terbaik


Situs Togel TerpercayaSIAPAPUN ANDA !!!
POST LEBIH 1 LINK WEB, REFFERAL, NOPE,
PIN BBM, PROMO WEB BO, REGISTER,
DAFTAR, REFLY SEMBARANGAN,
AKAN DI SAPU BERSIH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Code Warna Teks

<a>m73</a><b>m73</b><m>m73</m><i>m73</i><em>m73</em><code>m73</code><cite>m73</cite><strong>m73</strong><u>m73</u><del>m73</del><strike>m73</strike>